Kæmpe jordkøb: FirstFarms køber 2.400 hektar af tre kendte godsejere

FirstFarms på vej til at købe mere jord i Rumænien.

FirstFarms A/S har underskrevet et såkaldt ’Letter of Intent’, om at FirstFarms køber holdingselskabet AIC A/S.

AICs væsentligste aktiv er det rumænske selskab AISM Srl., der besidder 2.430 hektar dyrket og pt. bortforpagtet landbrugsjord i Rumænien, samt et moderne siloanlæg med 6.000 tons lagerkapacitet, fodermølle og lager- og administrationsfaciliteter.

AIC ejes af Bendt Hannibal Tido Wedell, Anders Kirk Johansen og Ulrik Theophil Jørgensen.

Førstnævnte er lensgreve og en af Danmarks største jordbesiddere og ejer blandt andet Frijsenborg Slot og Wedellsborg.

Anders Kirk Johansen er en del af Lego-familien, men blev dog købt ud af firmaet i 2007 og har investeret pengene i andre forretninger. Han ejer Rohden Gods, der ligger ved Vejle Fjord.

Sidstnævnte, Ulrik Theophil Jørgensen, ejer blandt andet godset Søllestedgaard.

"For FirstFarms er der primært tale om en investering i jord og lagerkapacitet. Jordpriserne i Østeuropa er stigende, og med købet investerer vi i jord og lager af særdeles god kvalitet med en række potentielle anvendelsesmuligheder. Købet giver mulighed for at skalere og optimere driften og mulighed for en bedre udnyttelse af vores kompetencer i Rumænien. Desuden får vi med sælgers indtræden i aktionærkredsen adgang til vigtig viden og erfaring, som vi vil forstå at udnytte til øget værdiskabelse i hele vores forretning", siger adm. direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard i en pressemeddelelse.

Betales i aktier

Det er aftalt, at ejerne af AIC A/S skal betales med aktier i FirstFarms.

Det er hensigten, at ejerne af AIC A/S skal have dels 1.198.500 nye aktier i FirstFarms A/S og dels et betinget tilgodehavende svarende til værdien af 50.000 aktier på det tidspunkt, hvor tilgodehavendet skal indfries.

Hvis handlen gennemføres som planlagt får ejerne af AIC A/S 16,5 procent af aktierne i FirstFarms.

Bestyrelsesformand i AIC A/S, Bendt Hannibal Tido Wedell, begrunder det forventede salg til FirstFarms således: 

"FirstFarms har til fulde bevist, at de dygtigt evner at drive og udvikle landbrug i Østeuropa. Fundamentet er godt, økonomien god, og der er lagt en ambitiøs plan for fremtiden. Vi ønsker som en større aktionær at bidrage aktivt til den fortsatte positive udvikling".

Handlen ventes gennemført senest i 2. kvartal 2020 og ventes at bidrage med et positivt resultat i indeværende regnskabsår.

Købet af aktiekapitalen i AIC A/S sker for at understøtte FirstFarms’ overordnede strategi og som et led i udviklingen af selskabets aktiviteter i Rumænien.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle