Kæmpelandbrug fordobler overskud og lander rekordresultat

Driftsfælleskabet Dansk Landbrugs Management fordoblede overskuddet og øgede omsætningen i 2021.

At øge omsætningen med en million kroner, og fordoble overskuddet til 5,5 millioner kroner er noget man kan være godt tilfreds med – og det er de også hos Dansk Landbrugs Management (DLM), det fremgår af ledelsesberetningen i selskabets seneste regnskab.

Og det gode resultat tilskrives et år med høje afgrødepriser, og relativt lave omkostninger til hjælpestoffer, som det hedder i ledelsesberetningen.  

Ligeledes er der kommet endnu et landbrug på 430 hektar under plov i DLMs cooperative farming koncept, i løbet af 2021, og derfor har det Sjællandske kæmpelandbrug nu drift på 5768 hektar, hvoraf 2883 hektar dyrkes konventionelt, og 2023 dyrkes økologisk, til et samlet areal på 4906 hektar med salgsafgrøder. Selskabets hektar er fordelt på 12 ejendomme og er ejet af godserne Vallø Stift, Ledreborg og Arnakke.

I alt gav det et resultat på 5,5 millioner kroner, mod 2,7millioner i 2020, mens bruttofortjenesten stiger til 14,7 millioner kroner mod 13,7 millioner i 2020. 

Desuden har 2021 været brugt til større investeringer i maskiner, på landbruget der satser stort på præcisionslandbrug.

Fremtiden lovende, men uvis

DLM ikke planer om at skrue ned for virksomheden i 2022, understreges det. Man vil også i 2022 forsøge at finde nye partnere til cooperativet, og også i højere grad indtænke klimaet i valget af afgrøder på de mange hektar sjællandsk jord.

Krigen i Ukraine er DLM dog heller ikke gået fri af, og ledelsen beretter at stigende energipriser med mere også har påvirket dem.

Derfor har man fokus på følgevirkningerne af krigen herunder afgrødemarkedet og risikoafdækningen. Og med udsigt til lignende uforudsigeligeheder på markederne forventer DLM at risikostyring får en fremtrædende plads i 2022. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle