Køer kan sagtens malke på bælgsæd

Lupiner, ærter og hestebønner er interessante proteinfodermidler til mælkeproduktion.

Der er måske ikke flere kilo mælk at hente, men der vil være en reduceret foderomkostning, og det gør bælgsæd interessant.

Sådan lød det fra Henrik Martinussen, seniorkonsulent hos Seges, da han deltog i Nutrifairs webinar om fremtidens foderforsyning før messen.

I indlægget koncentrerede Henrik Martinussen sig om hestebønner, ærter og lupiner, som kan vinde større indpas i foderrationerne hos de mælkeproducenter, som vil mindske deres forbrug af soja og raps.

Da mange sædskifter på kvægbrug er pressede, fordi hele arealet anvendes til produktion af grovfoder, anbefalede Henrik Martinussen, at mælkeproducenter søger samarbejde med planteavlere om at dyrke bælgsæd.

- Vores beregninger viser, at det er en god forretning at dyrke og fodre med bælgsæd både under normale prisforhold og nu, hvor priserne er yderst volatile. Det gælder sådan set bare om at finde hinanden og få lavet en aftale, sagde Henrik Martinussen.

Mindre fosfor

Målt på indhold af råprotein har ærter mindst med 239 gram pr. kilo tørstof. Hestebønner lidt mere med 287 gram pr. kilo tørstof og lupiner rammer med 349 gram pr. kilo tørstof tæt på raps, som har 387 gram pr. kilo tørstof.

Selv om der er langt op til sojaskrås proteinmængde på 526 gram pr. kilo tørstof, har bælgafgrøderne en fordel, idet de indeholder væsentligt mindre fosfor end både raps og soja.

- Mange mælkeproducenter har taget mere raps ind for at erstatte eller mindske brugen af soja. De får så en udfordring med for meget fosfor, og det kan reduceres ved at bruge bælgsæd, mener Henrik Martinussen.

Han pegede også på, at lupiner bidrager med meget råfedt, og målt på energiindhold er hestebønner, ærter og lupiner lige så gode og bedre end rapsskrå og byg.

Høst tørt

I forhold til høst bør man tilstræbe, at høstens afgrøde er så tør, at den er lagerfast. Alternativt kan den tørres med luft eller toastes. Syrekonservering af hele frø er også en gangbar metode. Seges anbefaler ikke crimpning, da det kræver store mængder syre, og man har set eksempler på, at det er gået galt med konserveringen.

Før fodring skal frøene formales fint.

Emneord

Nutrifair 2022

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle