Sponsoreret af MSD Animal Health
Kan du behandle dig ud af spolorm-problemer?
Spolormens livscyklus betyder, at med en nøje fastlagt strategi kan du kontrollere en infektion med spolorm. Det er dog så godt som umuligt at komme helt af med smitten ved behandling. Strategien skal tilpasses søer eller slagtesvin.

En livscyklus for spolorm er 42 dage. Dagene tælles fra et æg optages gennem grisens mund og indtil den nye kønsmodne orm igen udskiller æg i grisens tarm. Når det enkelte dyr har været smittet første gang, opnår det en god immunitet mod ny smitte. Immune dyr kan derefter holde smitten under kontrol. Det betyder, at søer ofte lever i en fin balance med spolorm, og at du først og fremmest skal have fokus på smitten hos polte og unge søer.

Du kan vælge en af flere strategier til soholdet, og der er ikke kun én model. Overvågning ved hjælp af gødningsprøver er en god model, hvor du så nøjes med at behandle, hvis smitten har nået et vist niveau. Behandling af hele soholdet en til to gange årligt eller behandling før hver faring kan være en anden mulighed. En sidste mulighed kan være at fokusere på polte og gylte. De kan så behandles ifølge en besætningstilpasset strategi.

I slagtesvineholdet vil man løbende indsætte grise, der ikke er immune på grund af deres unge alder. Derfor er det nødvendigt at blokere for smitten. Det kan gøres ved at behandle dyrene med et middel, der dræber både larver og voksne orme. Behandlingen skal gives med højst 42 dages mellemrum, og den må også gerne virke på spolormens æg. Hvis bare et æg når at udvikle sig til en kønsmoden orm, vil den smitte miljøet og smitten starte om igen.

Æg af spolorm. Æggene ligger i miljøet og er parate til at smitte. 


Du kan reducere smitte af grisene meget ved en høj grad af hygiejne og desinfektion, men selv med hedvask, fjernelse af biofilm og efterfølgende desinfektion kan du ikke være 100 % sikker på, at alle æg bliver fjernet. Dybstrøelse kan desinficeres ved overdækning og opvarmning, men det er vanskeligt at gennemføre effektivt. På jordarealer er det umuligt at holde smitten væk, hvis den først er etableret der. UV-lys udrydder en del af æggene, men alligevel vil smitten kunne overleve i jorden i årevis.

Hos slagtesvin er der kun én strategi. I et smittet miljø er der kun mulighed for kontrol med spolorm ved at behandle hele stalden med et ormemiddel. Afhængigt af middel skal du behandle hver femte til sjette uge. Over tid reduceres smitten, men den vil blusse op igen, medmindre besætningen har en meget høj grad af hygiejne.

Faktaboks

Mange svineproducenter er ikke opmærksomme på forekomsten af spolorm, og hvordan det skal behandles. MSD Animal Health har i de sidste par måneder sat fokus på spolorm her på Svin PLUS.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, behandling af spolorm, spolorm på slagtesvin

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.