Karen Hækkerup: Meningsløst for miljøet at lukke danske landbrug

Landbrug & Fødevarer vil være med til at mindske miljøbelastningen, men at flytte eller lukke danske produktioner er en forkert vej at gå, mener direktør.

Det er en tåbelig idé at lukke flere danske landbrug ned eller flytte dem til udlandet for at mindske miljøbelastningen i Danmark, mener direktør hos Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup, efter L&F var vært denne uge for en konference om FN's verdensmål.

Frem mod 2030 skal bl.a. Danmark sammen med andre rige EU-lande skære mest ned på udledningen af drivhusgasser med 39 procent.

I debatten argumenteres det fra tid til anden for, at en løsning er at reducere fødevareproduktionen i Danmark.

Det er dog en hel forkert vej at gå, fortæller Karen Hækkerup.

"Det giver ingen mening at lukke en klimavenlig dansk produktion blot at for at flytte den til andre lande, som slet ikke har de samme standarder som os", siger hun.

Udlandet skal se på danske løsninger

Udmeldingen kommer efter, at Landbrug & Fødevarer tirsdag 12. december var vært for konferencen om FN's Verdensmål, der blev afholdt sammen med State of Green.

Her lagde Karen Hækkerup bl.a. vægt på, at der skal være mere fokus på bæredygtighed og produktivitet i den globale fødevareproduktion, hvis miljøpåvirkning og klimaforandring skal minimeres.

Derfor har organisationen sat fokus på to af FN's Verdensmål; "Stop sult" og "Ansvarligt forbrug og produktion", som ifølge organisationen har den mest direkte relevans for den danske fødevareklynge.  

"Den danske fødevareklynge sælger bæredygtige teknologiløsninger og knowhow til landbrugs- og fødevareproduktion i hele verden. Eksempelvis til Kina, Vietnam, Nigeria og Ukraine, hvor potentialet for effektiviseringer og reduktion af klima- og miljøbelastning er stort. Når vi eksempelvis sætter en ny grisestald op i Kina, kan de nedlægge tre gamle, forbedre dyrevelfærden og producere med et lavere klimaftryk. Det ligger i vores dna at udvikle og sælge til resten af verden", siger Karen Hækkerup.

Ville det ikke hjælpe på vores miljø og natur, hvis vi flyttede flere produktioner til udlandet?

"Nej, det vil det bestemt ikke. Der er masser af danske landmænd, som har partnerskaber i udlandet, men det giver ikke mening at skære ned på den danske klimaeffektive produktion, for at andre lande kan producere med et højere miljø- og klimaftryk. Det er en helt forkert tilgang", lyder det fra direktøren.

Danmark er langt foran

I stedet peger hun på, at den danske fødevareklynge kan bidrage med både sunde, sikre og bæredygtige fødevarer samt teknologiske løsninger og knowhow. For at sikre fødevarer til en voksende befolkning på verdensplan, mener hun, at der skal sættes ind på flere forskellige områder.

"Hovedformålet er selvfølgelig at sørge for, at der er en klode til fremtidige generationer. Det handler dog ikke udelukkende om at gøre noget godt for verden, men også at sikre de danske landmænd og fødevareproducenter en stærkere bundlinje. Det vil derfor være tosset, hvis andre lande ikke får gavn af danske løsninger, når vi nu er så langt fremme", siger Karen Hækkerup og fortsætter:

"Det stærke samarbejde i fødevareklyngen, hvor ny viden hurtigt omsættes til direkte handling er en væsentlig faktor. Der er stor fokus på ressourceeffektivitet, nye løsninger og cirkulær bioøkonomi. Det betyder, at vi konstant producerer mere med mindre, og at danske fødevarer er nogle af de mest bæredygtige i verden".

Du kan læse mere om FN's 17 Verdensmål her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle