Kartoffelmelfabrik efterbetaler 145 mio. kr. til avlere

Karup Kartoffelmelfabrik efterbetaler i 2017 144, 9 mio. kroner til deres avlere. 2017 blev et rekordår på alle fronter.

Karup Kartoffelmelfabrik kunne onsdag, på deres generalforsamling, på meget jysk facon melde om et tilfredsstillende år til de 130 fremmødte avlere og gæster.

Det skriver kartoffelmelfabrikken i en pressemeddelelse.

"Det er enten tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Vi rutter ikke med superlativerne", siger direktør for Karup Kartoffelmelsfabrik, Vagn Nielsen til landbrugsavisen.dk

År 2017 blev nemlig et rekordår på alle fronter. Årets resultat blev på 169,6 mio. kr. og det største nogensinde.  Før indregning af resultatandele fra KMC og ejendomsselskab, udviste regnskabet et resultat på 159,3 mio. kr., hvoraf 144,9 mio. kr. udbetales som efterbetaling til fabrikkens avlere.

Efterbetalingen er ligeledes den største nogensinde ligesom henlægning på 27,0 mio.kr. til investeringsfonden er det største beløb i kartoffelmelfabrikkens historie.

Efterbetalingen svarer til 1,80 kr. pr. kg leveret stivelse. Herudover er der udbetalt 0,07 kr. pr. kg stivelse i
fragtgodtgørelse.

"Dette sammenholdt med en a conto afregning på 2,10 kr. pr. kg stivelse har medført, avlerne har opnået en samlet afregning på 3,97 kr. pr. kg leveret stivelse, svarende til gennemsnitlig 74 kr. pr. hkg kartofler. Denne afregning for stivelse og dette i kombination med tilfredsstillende markudbytter har givet fabrikkens avlere et tilfredsstilende år, hvor avlerne i gennemsnit har haft en indtægt på 34.700 kr. pr. ha.", lyder det i pressemeddelelsen.

Lang sæson

2017 blev et år, hvor kartoffelmarkerne blev lagt over en lang periode. Nogle fik begyndt allerede i
slutningen af marts, hvor jordtemperaturen var ok og en del marker var tjenlige til lægning, mens andre først kom i gang i slutningen af april. Der blev vandet lidt i juni og i starten af juli måned, men da vinterbyggen skulle høstes begyndte regntiden, der først stoppede i slutningen af januar. I Sunds faldt der omkring 700 mm. på et halvt år.

Det bevirkede, at der ikke blev behov for særlig megen kunstvanding til kartoffelmarkerne i 2017.

Optagningen af kartofler blev meget vanskelig, dels med at finde rimeligt vejr til at få kartofler op til
opbevaring, men også at få alle kartofler op på grund af de fugtige marker. Nogle avlere måtte sige farvel til
store arealer, som ikke kunne bjærges.

Største kampagne nogensinde

Kampagnen 2017/18 afsluttedes den 9. februar efter 160 kampagnedøgn i mod 138 dage året før. Der blev
behandlet 481.800 tons kartofler med gennemsnitlig stivelse på 18,62 procent mod 19,66 procent forrige år. Og en gennemsnitlig smuds på 6,87 procent mod 5,64 procent året før, heraf er stenprocenten 1,3 procent som er en lille stigning i forhold til tidligere. Fabrikken kørte 3.010 tons igennem pr døgn imod sidste år på 2.920 tons.

Der blev produceret 110.000 tons kartoffelmel, så igen i år er det den største kampagne nogensinde i
fabrikkens historie. En stigning på godt 12 procent i forhold til sidste år.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Anders Dyrberg, Simmelkær, Ole S. Madsen, Ikast, Henrik Madsen, Ørre og Brian
Hedegaard, Haunstrup.

Den øvrige bestyrelse består af Kristian Møller Sørensen, Bording, David Straadt, Fårbæk og Kurt Ø. Jensen, Simmelkær.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Anders Dyrberg, næstformand Kristian M. Sørensen og sekretær David Straadt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle