KHL: Nervøsitet om landbruget kan blive selvforstærkende

KHL mener, at snak om en ny krise i landbruget er medieskabt.

"Stop nu snakken om krise i landbruget! Den er baseret på prognoser, der sjældent holder vand i en branche, hvor forskellen på succes og fiasko kan være en god høst eller pludselig og uventet stor efterspørgsel på svinekød. Jeg bryder mig ikke om, at landbruget skal være del af bekymringsindustrien. Lad os stedet glæde os over, at det ret beset går godt for de fleste landmænd".

Sådan siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, i en pressemeddelelse.

"Prisfaldet er reelt set kommet før end ventet, og faldet har også været mere markant end ventet. Men lad os nu slå koldt vand i blodet. Hverken jeg eller prognoser kan forudse svinenoteringen for næste uge. Vi er i landbruget vant til svingende priser og har historisk set været i stand til at kompensere for disse ændringer. Mange landmænd står lige nu bedre rustet overfor prisudsving end tidligere, fordi de i forlængelse af den seneste krise har valgt at konsolidere sig fremfor at investere overskudslikviditeten. Så lad os for alt i verden ikke tale lavkonjunktur, for der er vi slet ikke", siger Hans Damgaard.

Claus Bech Jensen, chefkonsulent, økonomi, hos KHL, påpeger, at der set fra en landbrugsøkonomisk synsvinkel ikke er tale om krise.

Morgenposten: Så stor er John Deeres smart farming hærMaskiner 10. december · 06:36

"De aktuelle priser er på et niveau, der betyder, at de fleste landmænd har en acceptabel indtjening. Det dokumenteres med baggrund i nulpunktsanalyser fra 2016. Den seneste melding fra Landsforeningen af Danske Svineproducenter er en forventning om stigende smågrisepriser, og resultatet af den seneste GDT-auktion 2. januar, som er toneangivende for mejeriprodukter, viste en prisstigning på 2,2 procent", siger Claus Bech Jensen.

Han mener, det er uheldigt, at både medierne og visse dele af landbruget taler om en krise, da det kan være med til at skabe unødig nervøsitet, mener han.

"Nervøsiteten kan blive selvforstærkende, og landbruget har netop ikke behov for, at den finansielle sektor bliver usikker i forhold til erhvervet. Landbruget har lært af tidligere tiders fejl, og mange har i det historisk gode 2017 valgt at konsolidere sig og arbejder hen mod at skabe en mere robust økonomi med forøget finansielt beredskab", siger chefkonsulent Claus Bech Jensen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu