Klimaminister: Vi er langt fra i mål, men vi er godt på vej

I Klimarådets  statusrapport 2021, der blev offentliggjort fredag konkluderer rådet, at de danske klimamål for 2030 ikke kan og det efterspørger nye tiltag.

Ifølge Klimaminister Dan Jørgesen er man allerede i fuld gang med at levere på flere af de tiltag som rådet foreslår. 

"Klimarådet er ikke en dømmende eller besluttende instans. Rådets opgave er at rådgive regeringen. Og jeg synes, at de i denne rapport kommer med en række gode anbefalinger, som vi kan arbejde videre med. Både i forhold til overordnet tilgang og konkrete virkemidler. Flere af de tiltag, som Klimarådet efterlyser, er vi allerede i fuld gang med at levere på. Andre vil følge", siger klimaminister Dan Jørgensen. 

Han oplyser, at regeringen er i gang med at forhandle med folketingets partier om en klimaindsats på landbrugsområdet, ligesom den har fremlagt sit forslag til et 2025-mål.

"I de næste måneder følger vigtigt arbejde med at udvikle en strategi for lagring og fangst af CO2 samt en elektrificeringsstrategi og en strategi for brint og PtX", siger han. 

Som det fremgår af aftalen om en grøn skattereform kommer der også sidst på året drøftelser om en ensartet CO2-afgift, når ekspertgruppen har delafrapporteret.

"Klimarådet efterlyser, at anskueliggørelsen af, hvordan vi når i mål med 70 procent-målsætningen, gøres mere konkret. Det er en anbefaling, vi kommer til at levere på. Opgaven i den kommende tid for regeringen bliver i høj grad at få gjort de tiltag, der i dag kan opføres som potentielle reduktioner, til at blive konkrete reduktioner", siger Dan Jørgensen og fortsætter:

"På halvandet år har vi løst ca. en tredjedel af den opgave, vi har 10 år til at løse. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er langt fra i mål, og der er store opgaver forude. Men vi er godt på vej".
 
 

Faktaboks

Baggrund

  • Klimarådet er regeringens klimafaglige rådgiver, der bistår med uafhængige vurderinger af regeringens klimaindsats og afgiver anbefalinger til den fremadrettede klimaindsats.
  • Klimarådet giver i statusrapporten deres faglige vurdering af, om det kan anskueliggøres, at klimalovens mål kan nås. Regeringen skal efterfølgende komme med sin vurdering i klimaprogrammet.
  • Vurderer regeringen, at målopfyldelse ikke kan anskueliggøres, er det regeringen, der kan udløse handlepligten i klimaprogrammet. Folketinget vurderer sidst på året, om handlepligten efterleves.
  • Regeringen vil før sommerferien præsentere en særskilt CCS-strategi. I 2021 vil der også komme strategier for elektrificering og PtX/brint. Strategierne skal konkretisere, hvordan de store potentialer omsættes til konkrete reduktioner.
  • Regeringen har sammen med partierne bag aftalen om en grøn skattereform netop nedsat en ekspertgruppe, som skal udarbejde forslag til en CO2e-afgift. Ekspertgruppen skal delafrapportere i slutningen af 2021, hvormed principper for CO2e-regulering bl.a. fastlægges.
  • Der pågår pt. landbrugsforhandlinger, hvor udtag af lavbundsjorder er et centralt element.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle