Klimaplan: Regeringen anerkender, at dansk landbrug er klimaeffektivt

Glem alt om at slagte husdyrbruget. Regeringens klimaplan har moderate forslag til klimaforbedringer i landbruget.

"Danmark har i dag et af de mest miljøvenlige og klimaeffektive landbrug i Europa. De danske landbrug har siden 1990 formået at sænke udledningen af drivhusgasser og ammoniak til lufte, samtidig med, at produktionen er steget. Det betyder, at danske fødevarer har et relativt lavt klimaaftryk".

Disse ord kommer fra regeringens klimaplan "Sammen om en grønnere fremtid", som regeringen præsenterede tirsdag formiddag.

Den indstilling er også baggrunden for regeringens krav til landbruget i forhold til klimaet. Ifølge regeringen skal den udvikling fortsættes og styrkes gennem forskning i udvikling af nye teknologiske løsninger.

Helst nogle, der skaber nye eksportmuligheder inden for grøn teknologi og fastholder landbrugets konkurrenceevne.

Landbruget går dog ikke helt fri for tiltag.

Læs tiltagene her:

Mindre ammoniak til luften

For at styrke indsatsen mod ammoniak i luften vil regeringen nedsætte et udvalg som skal undersøge mulighederne for ammoniakreducerende tiltag. Det er nødvendigt for at nå EU-målene. Udvalget skal analysere mulighederne for at bruge ammoniakreducerende teknologi og støttemodeler, som kan reducere udledningen.

Forbedring af biogasanlæg

Biogasproduktion reducerer udledningen af drivhusgasser, men der er gode gevinster ved at gøre biogasanlæg endnu tættere. Regeringen vil kræve mere dokumentation af udslippet og at biogasanlæggene gør en indsats for at udbrede teknik og procedurer, der mindsker udslippet af drivhusgasser.

Tilskud til klimastalde

Et andet tiltag i regeringens klimaplan er nye tilskudsordninger til investeringer i slagtesvinestalde. Det skal være med til at udbrede ammoniak. Og drivhusgasreducerende teknologier.

90 mio. kr. til klimaforskning

Der er behov for nye løsninger og ny teknologi på landbrugsområdet, mener regeringen. Derfor vil den styrke klimaforskningen på landbrugsområdet. Forskningen skal også afklare, hvordan men bedst nedbringer drivhusgasudledninger med den teknologi, der allerede eksisterer.

Regeringen afsætter 90 mio. kr. til det i 2019.

Fremme af præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug kan give højere udbytter og lavere udledning af drivhusgasser. Regeringen vil fremme præcisionsjordbrug, som for eksempel er højteknologiske løsninger med sensorer, GPS med mere.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at brugen af præcisionsteknolgi er stigende i dansk landbrug.

Jordfordeling med fokus på klima

Endelig peger regeringen på, at man i tørkepakken til landbruget har etableret en jordfordelingsfond, som har positiv effekt på klimaet. Fonden kan bruges til, at der tages jorde ud af dyrkning, hvis det kan reducere udledningen af drivhusgasser og købe anden jord til de berørte landmænd.

Faktaboks

Her er de mest markante udspil (uden de nævnte i artiklen):

Ren transport i byen og på land

 • Ingen nye benzin- og dieselbiler må sælges efter 2030, og salg af nye plug-in hybridbiler skal stoppes i 2035. Det skal bane vej for en million nye elbiler.
 • 80 millioner kroner afsættes til hurtigladestande for elbiler.
 • Registreringsafgiften på grønne biler for under 400.000 kroner fjernes i 2019 og 2020.
 • I 2030 må ingen busser i byerne udlede luftforurening eller CO2. Allerede i 2020 skal de være CO2-neutrale.
 • Benzin- og dieselbiler skal i 2030 være fortid i taxabranchen.
 • Miljøzoner kan indføres i Danmarks fem største byer med skærpede krav til lastbiler, busser og varebiler.
 • Klimavenligt asfalt skal rulles ud på statsvejnettet.

Grøn omstilling af boliger og erhverv

 • Gamle brændeovne fra før 2000 skal fjernes ved køb af bolig.
 • 46 millioner kroner bliver afsat til en midlertidig national skrotningsordning for gamle brændeovne. Det kan give omkring 2000 kroner i tilskud for de ældste brændeovne, hvis de bliver fjernet.
 • Krav for anvendelse af køleanlæg i detailhandlen skal strammes.

Mere klimavenlige danskere

 • En adfærdskampagne med klimamærker skal gøre det lettere for danskere at træffe det grønne valg.
 • Klimaets pris skal lanceres til det bedste danske klimainitiativ.

Mere miljøvenlig skibsfart

 • Regeringen vil igangsætte et internationalt projekt, der skal sikre mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøen.
 • De rederier, som ikke overholder lovgivning om svovludledning, skal offentliggøres med navns nævnelse. 

Kilder: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle