Klimarådet: Det kalder på handling at biomasse bliver mangelvare

Danskeres forbrug af den vedvarende energikilde biomasse er langt højere end det gennemsnitlige forbrug.

Der kan blive et betydeligt behov for biomasse for at nå målet om ingen udledning af drivhusgasser i 2050.

Det viser en status for klimaindsatsen, som udgives hvert år af Klimarådet, der er er et uafhængigt og rådgivende organ.

"Det er vigtigt, fordi når vi ved, at vi har den begrænsning, så bør vi ikke basere os alt for meget på negativ udledning", siger professor Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet.

Hvis ikke det lykkes teknologisk at suge CO2 fra atmosfæren, vil optag af kulstof fra atmosfæren kun kunne ske via biomasse.

En stor udfordring ser ud til at blive manglen på kulstof fra biomasse, der bruges til at lagre og opsuge CO2 og til at producere grønne brændstoffer.

"For eksempel kan kulstof bruges til lagring for at opnå negativ udledning, og det kan bruges til grønne brændstoffer. Men det kan ikke umiddelbart bruges til begge dele", siger Peter Møllgaard.

Hvis verden ændrer sit landbrug, kan der frigives arealer, som kan målrettes produktion af biomasse. Det kan øge den bæredygtige mængde af biomasse.

Høst af biomasse er en af årsagerne til biodiversitetskrisen, da mængden af biomasseenergi er reduceret med 25 procent.

Biomasse handles internationalt. Skal der produceres mere biomasse, sker det på bekostning af eksempelvis landbrug eller natur.

Der er lang tid til 2050, men det har konsekvenser, hvad vi gør på vejen derhen, mener Klimarådets formand.

Danmark og verden risikerer nemlig at indrette klimapolitikken på en måde, som ikke er langtidsholdbar på den anden side af 2030. Og så skal det måske laves om igen.

"Det kan synes som en fin løsning at lave kulstoflagring på den korte bane. Det er med til at reducere udledningerne".

"Men hvis vi ikke har nok kulstof på den lange bane, kan det være, at vi på den korte bane ikke får reduceret restudledninger fra landbrug, transport og industri tilstrækkeligt", siger Peter Møllgaard.

Det betyder, at Danmark og verden får sværere ved at nå de langsigtede mål om de facto klimaneutralitet.

Danskeres forbrug af biomasse er langt højere end det gennemsnitlige forbrug på kloden. Det er også højere end det bæredygtige, hvis Danmark skal være et foregangsland.

Generalsekretær i Greenpeace Norden Mads Flarup Christensen mener, at Klimarådet udråber det store forbrug af biomasse er "en falsk klimaløsning".

"Rådet slår fast, at vi allerede i dag afbrænder over tre gange mere biomasse, end hvad der er bæredygtigt. Vores hidtidige omstilling til vedvarende energi har været alt for tungt baseret på biomasse", siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle