Klimarådet: Regeringen skal i sving for at nå 2030-mål

Danske klimamål for 2030 nås ikke med den nuværende indsats, konkluderer Klimarådet, der vil have nye tiltag.

Danmark når ikke sine klimamål med regeringens nuværende klimaindsats. 

Derfor er der brug for nye initiativer, hvis udledningen af drivhusgasser skal mindskes med 70 procent inden 2030. Og det skal gå stærkt med at få sat tiltag i værk. For tiden er knap.

Det er de klare konklusioner i en ny rapport fra Klimarådet, som er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, der gør status over regeringens klimaindsats.

"Det er helt afgørende, at regeringen hurtigst muligt lægger en klar strategi, der indeholder tidsplaner, processer og milepæle for at udvikle og implementere de virkemidler, der skal bringe os i mål i 2030, siger Klimarådets formand", Peter Møllgaard.

Danmark har et politisk vedtaget mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Klimarådet konkluderer, at de aftaler på klimaområdet, som er indgået siden juni 2020, bringer Danmark tættere på at opfylde målet. 

Men de er altså slet ikke nok. Klimarådet vurderer, at aftalerne i alt opfylder cirka en tredjedel af behovet for nye reduktioner af CO2. 

"Det er endnu uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at opfylde de resterende cirka to tredjedele af reduktionerne. Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier, hedder det i rapporten.

Og selv om cirka en tredjedel af reduktionsbehovet i 2030 er klaret med de vedtagne tiltag, er det ikke det samme som, at en tredjedel af udfordringen er klaret, pointeres det.

I rapporten bliver det fremhævet, at de vedtagne tiltag alle i en vis grad har været "lavthængende frugter, som stort set alle er forbundet med lav til moderat risiko".

"Der er næppe tvivl om, at det i stigende grad bliver sværere at finde nye ton til puljen af reduktioner. Netop derfor er det vigtigt, at regeringen hurtigt får etableret mere konkrete planer og processer for, hvordan det resterende reduktionsbehov realiseres", skriver Klimarådet i rapporten.

Ifølge rådet er det "helt afgørende, at klimaindsatsen udbygges og prioriteres i de kommende år, hvis Danmark skal nå 70-procentsmålet".

Derfor bør regeringen og Folketinget i de kommende år vedtage konkrete tiltag, som sikrer yderligere reduktioner af udledninger i 2030, mener Klimarådet.

Det tilføjer, at det også bør gælde på områder, hvor der allerede er indgået politiske aftaler i 2020.

Selv har rådet flere anbefalinger, der kan bidrage til at opfylde målet.

Der er blandt andet brug for bedre planlægning. Og de store linjer i den generelle CO2-afgift, som er bebudet, bør lægges frem hurtigst muligt. 

Ifølge Peter Møllgaard er afgiften "et rigtig godt redskab at have i værktøjskassen". 

Derudover er der store og billige reduktioner at hente ved at udtage og vådlægge lavbundsjorder i landbruget, vurderer rådet.

/ritzau/
 

Faktaboks

Tal og fakta:•    Det samlede reduktionsbehov er på 20 mio. ton CO2e.•    Regeringen har opnået aftaler, der efter Klimarådets vurdering reducerer udledningen med 7,2 mio. ton CO2e i 2030.•    Det er især energi- og industrisektoren, der leverer reduktioner i de indgåede aftaler, og sektorens bidrag udgør næsten 60 pct. af de 7,2 mio. ton CO2e i 2030. Tilsvarende leverer transportsektoren 28 pct. af reduktionseffekterne.•    Aftalerne og den øvrige, forventede udvikling giver en reduktion i 2030 på 54 pct. sammenlignet med 1990. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle