Klimarådet: Sådan skal landbruget bidrage til klimamål

Klimarådet er klar med anbefalinger til, hvordan Danmark skal nå 70 pct. reduktion i 2030. Udtagning af lavbundsjorde og mere plantebaseret produktion er to vigtige faktorer for landbruget, mener rådet.

Mandag har Klimarådet præsenteret en rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark reducerer sin klimaudledning med 70 pct. fra 1990-niveau.

I 2020 ligger reduktionen på 38 pct.

Rapporten indeholder anbefalinger til flere sektorer, herunder landbruget, hvor Klimarådet nævner flere konkrete ting, regeringen bør tage fat på.

Udover tiltagene lyder det i rapporten, at det næppe er samfundsøkonomisk at reducere alle udledninger til nul, og det bl.a. landbruget, der i stedet kan suge CO2 ud af atmosfæren med skovrejsning, optag af kulstof i jorder osv.

kendt teknologier

Rapporten er delt i to spor, hvor det første handler om de kendte virkemidler, man kan tage i brug.

Udtagning af lavbundsjorder har ifølge det største reduktionspotentiale. Det kan stoppe udledningen af metangas og kun i lav grad sende produktion til udlandet, hvis der er tale om den dårligste landbrugsjord.

Derudover anbefaler rådet forbedret gyllehåndtering, ændret foder til malkekvæg og omlægning af produktionsarealer til f.eks. vedvarende græs, hvilket sammenlagt giver et reduktionspotentiale på 2,3 mio. ton CO2e.

de nye veje

Kendt teknologi bringer os dog ikke hele vejen, påpeger Klimarådet. Faktisk kun en 60 pct. reduktion, hvis anbefalingerne følges.

Derfor skal der brydes med vanetænkningen, som det står i rapporten, og således også i landbruget.

Her mener Klimarådet, at fremtidens fødevarer i højere grad end i dag skal være plante- eller laboratoriebaserede for at kunne at kunne brødføde en voksende verdensbefolkning.

Dermed skal produktionen, men også forbrugernes vaner ændres, lyder det i rapporten.

Faktaboks

Klimarådet består af syv eksperter:

  • Formand Peter Møllgaard, dekan ved Maastricht University School of Business and Economics
  • Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo
  • Poul Erik Morthorst. professor i energiøkonomi og afdelingsleder ved DTU Management Engineering
  • Marie Trydeman Knudsen, forsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer 
  • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet
  • Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi
  • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker hos Danmarks Statistik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle