Klimarådet sætter fokus på landbrugets metanudledning i ny analyse

Klimarådet sætter i ny analyse fokus på landbrugets metanudledning som et middel til at øge Danmarks bidrag til Paris-aftalen.

Forskellige præmisser afgør, om de danske klimamål lever op til Parisaftalens temperaturmål, men kun i få tilfælde kan Danmark siges at være i overensstemmelse med Parisaftalen, men Danmark har mulighed for at øge sit bidrag til Parisaftalen ved at sætte højere mål og nye mål.

Det konkluderer Klimarådet i en ny analyse.

Klimarådet vurderer, at det gældende 2030-mål kan hæves til f.eks. 75 eller 80 procent reduktion i forhold til 1990, der kan sættes et nyt, ambitiøst 2035-mål, og året for klimaneutralitet kan fremrykkes fra senest 2050 til fx 2045 eller 2040. 

I analysen fremhæver Klimarådet landbrugets metanudledning som en af de ting, der kan være med til at øge bidraget. Det kan gøres ved at målrette reduktionsindsatsen mod metan frem for CO2, hvilket især kan ske ved en indsats i det animalske landbrug, lyder det i en af hovedkonklusionerne.

Hvis disse mest ambitiøse mål kombineres, vil en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader blive mere realistisk, når de danske klimamål oversættes til globalt niveau baseret på Danmarks andel. 

Læs hele analysen

Klimarådet skal ifølge klimaloven bistå regeringen og Folketinget med at fastsætte de danske klimamål.

Efter det nyligt overståede folketingsvalg skal en ny regering forholde sig til det gældende 2030-mål, og senest i  2025 skal Danmark sætte et mål for 2035.

Denne analyse er Klimarådets første bidrag til denne proces. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle