Klimavenlige bøffer: Danske forskere vil sænke metan-udledning fra kalvekød

Dansk landbrug investerer 20 millioner kroner i et fire-årigt forskningsprojekt, der skal sænke metan-udledningen fra produktionen af dansk kalvekød.

Oksekødsproduktion er en stor synder på klimakortet. På verdensplan står mælke- og oksekødsproduktionen for 65 procent af udledningen af klimagasser fra husdyrsektoren.

Derfor har dansk landbrug og forskere fra Seges nu sat sig for at skabe bøffer med et lavere klimaaftryk. Forskerne bag projektet vil registrere foder-optagelse, spisekvalitet og metan-udledning fra 12.000 krydsningskalve i 8 - 10 danske slagtekalvebesætninger.

Målet er at identificere gener, der kan være med til at skabe en mere klima-venlig kalv. Det skriver Seges i deres nyhedsbrev.

"Vi vil undersøge, om der findes gener, der er med til at give et lavere metan-udslip fra slagtekalve. Kvægbruget arbejder på mange fronter på at sænke klimapåvirkningen, og her er måske endnu en knap, vi kan skrue på. Vi ved det endnu ikke med sikkerhed, men vi håber meget, at vi finder et positivt svar", siger Trine Barrett, afdelingschef Husdyrinnovation i Seges.

Projektet, som løber over fire år, har et budget på 20 millioner kroner.

Forskning i virkeligheden

Trine Barrett, afdelingschef for Husdyrinnovation i Seges, forventer, at projektet samlet set giver så meget ny indsigt, at det kan give inspiration til andre ting, der kan undersøges nærmere for at mindske klimaaftrykket fra kødproduktionen yderligere. 

"Vi forventer at stå med nogle data, der også kan bruges i andre sammenhænge, og dermed langsomt men sikkert bringer os i den rigtige retning. Alt tæller for os. Forskningsarbejdet kommer til at ske på en række gårde og ikke i et specielt forsøgsmiljø. Det er vigtigt for os at trække forsøgene ud i virkeligheden – ud til de landmænd, som fremover skal bruge den nye viden i deres produktion", siger hun.

Projektet fokuserer på kalve fra mælkeproduktionen, fordi det er her langt de fleste slagtekalve i Danmark stammer fra. Håbet er, at arbejdet også kan blive et konkurrenceparameter for dansk kalvekød, som nogle gange er oppe mod kød importeret fra lande så langt væk som Sydamerika og USA.

Branchen er med

Forskerne fra Seges, Landbrug & Fødevarers videns og innovationshus, arbejder sammen med forskere på Aarhus Universitet, eksperter fra Danish Crown og kvægavlsforeningen Viking.

For Danish Crown er forskningsprojektet en del af koncernens samlede arbejde med bæredygtighed og klima.

"Vi er klar til at forfølge alle de muligheder, der er for at gøre kalvekødet - og kød i bred forstand – mere klimavenligt. Det her projekt kan være med til at give Danish Crown, slagterierne og de danske landmænd et konkurrencemæssigt forspring, for jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være en markant efterspørgsel efter bæredygtigt kød", siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Også direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung, påpeger at dansk landbrug trods et af verdens laveste klima-aftryk skal være fokuseret på at finde nye løsninger, der gøre det endnu lavere.

"Landbrugsproduktionen bidrager på nogle områder positivt til det samlede danske klima-regnskab, på andre områder påvirker produktionen klimaet i negativ retning, og det arbejder vi seriøst med at ændre på. Over de senere år har vi investeret store millionbeløb i at finde løsninger både i mark og stald, som er med til at mindske klimapåvirkningen", siger Anne Lawaetz Arhnung.

Projektet er støttet af Landbrugsstyrelsen gennem erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Faktaboks

  • Deltagerne i projektet er SEGES, Danish Crown, AU Food, AU Molekylærbiologi og Genetik, Viking Danmark og Viking Genetics samt Allflex Danmark.
  • Projektet er støttet af Landbrugsstyrelsen gennem erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).
  • På verdensplan står mælke- og oksekødsproduktionen for 65 % af udledningen af klimagasser fra husdyrsektoren.
  • Oksekødsproduktionen står alene for 41 % af udledning fra husdyrsektoren. Derfor arbejder landbruget målrettet i en række projekter på at nedbringe udledningen fra kalve og oksekødsproduktionen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle