KMC bliver på sporet og øger overskud og omsætning

KMC øger både omsætning og resultat i regnskabsåret 2018/2019.

For Kartoffelmelfabrikken KMC steg årets omsætning fra 1,62 mia. kr. til 1,69 mia. kr. i det senest afsluttede regnskabsår. Det svarer til en stigning på 4 procent.

Årets resultat endte på 163,6 mio. eller godt 20 procent højere end sidste års 135,5 mio. kr. 

Det skriver KMC i en pressemeddelelse.

Det tilfredstillende resultat kunne KMC’s formand Peter C. Petersen præsentere på virksomhedens generalforsamling fredag. 

Formanden kunne berette, at bl.a. virksomhedens mangeårige forædlingsstrategi har bidraget til resultatet. Denne har betydet, at en forholdsvis større andel af selskabets omsætning stammer fra forædlede produkter. Segmentet for højværdi ingrediensløsninger har således endnu engang sat nye rekorder på flere parametre.

Årets resultat og aktiviteter var præget af den meget varme og tørre sommer i 2018. En sommer der påvirkede høsten af kartofler i en sådan grad, at KMC-gruppen modtog færre kartofler end forventet.

Samtidig var kartoflernes stivelsesindhold lavere end normalt, hvilket var en uheldig kombination. Men situationen i resten af Europa var ikke bedre – tværtimod og derfor var der i regnskabsåret 2018/2019 et  underskud af kartoffel-stivelse på verdensmarkedet ift. efterspørgslen, som drev priserne op.

Det var med til delvist at kompensere for avlernes ringere udbytte og øgede omkostninger til vanding, men nogle enkelte avlere har været hårdt ramt. 

"Vi har kunnet afregne den højeste pris pr. kg. stivelse nogensinde til kartoffelmelfabrikkerne", fortæller Peter C. Petersen til landbrugsavisen.dk.

Inden for pulverproduktion har KMC’s aktiviteter fortsat de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten er 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet et stabilt niveau for afregningsprisen på pulverkartofler.

Han fortæller, at KMC i indeværende regnskabsår ligeledes vil investere i udvidelser for over 100 mio. kr. 

Udvikling af produktprogram

For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kundernes og markedets skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fokus på at udvikle og optimere KMC’s produktprogram.

Produktprogrammet indeholder et bredt spektrum af stivelses-, protein-, fiber-, og pulverprodukter. Senest har KMC netop lanceret et kartoffelprotein, Protafy, til anvendelse i fødevarer.

Et produkt, der matcher den internationale fødevaretrend, hvor der ses en voldsom stigning i efterspørgslen på plantebaserede proteiner.

"Vi har ikke solgt noget af det endnu, så det er for tidligt at sige om det er en succes, men det er noget vi tror på", siger Peter C. Petersen.

KMC ser også fremadrettet positivt på udviklingen.

Vækstplanen følges op af markante investeringer i KMC’s værdikæde i form af øget produktionskapacitet samt fortsatte investeringer i produktudvikling og styrkelse af medarbejderkompetencer.

Vådt vejr giver udfordringer nu

Den indeværende produktionskampagne giver desværre endnu igen store udfordringer for avlerne – denne gang pga. det rekordvåde efterår, der visse steder har medført store problemer med at bjærge høsten, yder det fra KMC. 

Aktuelt sidder der stadig kartofler ude i markerne, og en del af dem vil ikke kunne reddes.

"Vi har tidligere meldt ud at vi kom til at mangle 20 procent, men så galt tror vi ikke længere det går. Jeg tror vi kommer til at mangle 5-8 procent", siger Peter C. Petersen. 

"Men igen er det meget ulige, hvor det rammer mest. Omkring Toftlund er der eksempel på nogle der mangler op til 50 procent, men vi kommer jo tættere på hver dag der går. Jeg håber bare ikke vi skal have de lovede 25 mm. regn lørdag", fortsætter han. 

Trods dette forventes en større høst end i 2018, og en mere normaliseret markedssituation i det nye regnskabsår.

"Vi har lagt så mange ekstra kartofler i år så jeg tror ikke vi kommer til at mangle. situationene ser lidt anderledes ud i lande som Holland og i Nordtyskland, hvor det er sværere at finde de kartofler, der skal bruges og det gør at situationen ser godt ud for de danske avlere", siger Peter C. Petersen. 
 

OBS. Artiklen er opdateret 15.25 med citater fra Peter C. Petersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle