Knap 10.000 producenter tilmeldt ny slagtepræmie

10.000 producenter har tilmeldt sig ny slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

I oktober var det muligt at tilmelde sig den nye slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude. Ved udløbet af tilmeldingsfristen 31. oktober var der registreret knap 10.000 tilmeldinger til den nye ordning. 

»Vi er meget tilfredse med antallet af tilmeldinger. Det overstiger langt vores forhåbninger. Det viser os, at erhvervet er meget interesserede i slagtepræmien samtidig med, at mange har været opmærksomme på tilmeldingsfristen,« siger Gitte Møller Larsen, souschef i NaturErhvervstyrelsens Center for Landbrug.  

Næste gang, det er muligt at tilmelde sig slagtepræmien, er fra 1. februar til 21. april 2015, der giver slagtepræmier for dyr slagtet efter 21. april 2015. 

Faktaboks

  • Fra 1. januar 2015 indføres en ny støtteordning med slagtepræmie for kvier, tyre og stude. Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om præmier for handyr. 
  • Den nye slagtepræmieordning gælder for årene 2015 – 2020. 
  • Den samlede støttepulje til slagtepræmien er på 180 mio. kr
  • Den maksimale alder for støtteberettigede dyr er 16 måneder for kvier og 30 måneder for tyre og stude.
  • Dyret skal have en slagtet vægt på mindst 160 kilo eller en alder på mindst 8 måneder, hvis det sendes til slagtning i et andet EU-land.
  • Dyret skal have opholdt sig på ansøgerens bedrift i mindst 2 af de forudgående 3 måneder før slagtning eller forsendelse.  

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle