Knap 12 mia. kr.: Høstens værdi lidt under gennemsnittet

Værdien af den samlede danske korn- og rapshøst er med dagens priser 11,8 mia. kr. ifølge LandbrugsAvisens opgørelse. Det svarer til, at landmanden i gennemsnit kan sælge afgrøder for 7.850 kr. pr. hektar.

Hvis hele den danske korn- og rapshøst bliver solgt til de priser, der gjaldt onsdag, vil den være 11,8 mia. kr. værd. Det viser en opgørelse, som LandbrugsAvisen har lavet på baggrund af avisens høstbarometer og høstprognose, der også blev opdateret onsdag.

Høsthumøret har længe været højt, for udbytter målt i hkg pr. hektar har været fine og høstvejret helt i top. Kornet er tørt, og de færreste får omkostninger til og besvær med tørring.

Gode hektarudbytter

Til trods for de gode hektarudbytter bliver værdien af den samlede høst dog ikke noget, der går over i historien.

11,8 mia. kr. er den dårligste siden 2016, hvor værdien var 10,8 mia. kr., også gjort op 19. august. De seneste tre år har værdien ligget fra 12,3 til 12,7. Selv katastrofehøsten i tørkeåret 2018, der var 2,1 mio. ton mindre end i år, var med sine 12,3 mia. kr. mere værd takket være høje priser. Gennemsnittet for høstens værdi i de sidste 8 år ligger 400 mio. kr. højere end i år.

Derfor er det glædeligt, at landmanden i år har haft lavere omkostninger. Der er mere vårbyg og mindre vinterhvede, end der plejer, og det betyder, at der også har været færre udgifter til sprøjtning, gødning og pasning. Det er også kombinationen af mere vårsæd og mindre vintersæd, som gør, at den samlede produktion af korn er lavere end i mange af de foregående år.

Øjebliksbillede

Det er vigtigt at påpege, at opgørelsen af høsten kun er et øjebliksbillede. Det er jo ikke sådan, at alle sælger høsten lige i dag. Nogle har solgt høsten eller dele af den på forhånd til andre priser, og prisen kan både nå at stige og falde i løbet af sæsonen, hvilket får betydning for dem, som gemmer høsten til senere.

Kornbasen.dk anbefaler lige nu, at man venter med at sælge korn og raps.

Pæn hvedepris

Selv om der er langt til toppriser, er kornprisen ikke så ringe endda. Som landmand kan man lige nu får 120 kr. pr. hkg foderhvede ab gård. Det er, når man ser bort fra 2018, den højeste kornpris (vurderet 19. august i de forskellige år), der har været siden 2013. Til gengæld ligger prisen på vårbyg under gennemsnittet, bl.a. fordi afsætningen af maltbyg ikke tegner for godt, hvilket har sat sig i prisen. Prisen på foderkorn ligger med lige omkring 100 kr. cirka på gennemsnittet fra 2013 til 2020.

Høst opjusteret

Siden sidste uge har høsten vist sig fra sin gode side. Ifølge LandbrugsAvisens høstbarometer er nu 93 procent af kornet høstet. Udbytteniveauet for hvede er endda steget lidt, så det nu ligger på indeks 104. Dermed bliver høstprognosen også hævet fra 9,0 mio. ton til 9,1 mio. ton.

Vårbyg ligger stadig på flotte indeks 108 og det gennemsnitlige vægtede høstindeks er 105.

Faktaboks

Sådan har vi gjort:

  • LandbrugsAvisen kommer med en høstprognose i august, når mindst 2/3 af kornet er høstet.
  • Den er baseret på oplysninger fra planteavlskonsulenter i hele landet, der ugentligt følger høsten.
  • Indberetningerne bruges til at beregne høstens størrelse af de enkelte kornafgrøder og raps.
  • Disse tal er kombineret med den opnåelige landmandspris fra www.kornbasen.dk, 19. august, som er priser som gælder ab gård, frit læsset på bil
  • Priserne 19. august i de foregående år kombineret med udbytterne ifølge Danmarks Statistik for at regne høstens værdi ud disse år.

Emneord

Top2

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle