Kolding-formand tilfreds med forløb af landsformandsmøde

Hans Damgaard, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, glad for 'fuldt fokus' på juridiske muligheder i Landbrug & Fødevarer.

Dramaet udeblev, da Landbrug & Fødevarers lokalformænd mandag mødtes til landsformandsmøde i Skejby med debat om juridske spor på dagsordenen.

Det blev kun til mild kritik mellem formænd af den ene og anden grundholdning efter den sidste tids diskussion for og imod fire lokale foreningers tilløb til solo-løb med en juridisk forundersøgelse af mulighederne for at stævne staten for efterafgrøderne.

I den flere timer lange debat var der stor enighed om at fordømme efterafgrødekravene som ødelæggende for mange landmænds økonomi.

Luften renset

Men selvom det ikke blev til endegyldige beslutninger om juridiske skridt, var Hans Damgaard, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, godt tilfreds med forløbet af dagen.

"Jeg synes egentlig, vi fik renset luften og der blev givet den tid til debat, som der var brug for. Jeg tager herfra med en oplevelse af, at der i vores hovedorganisation Landbrug & Fødevarer er forståelse for, at vi får vendt hver en sten i forhold til, om der er noget at komme efter juridisk. Det, synes jeg, er et godt signal i forhold til medlemmerne, at der er fuldt fokus på det juridiske", sagde Hans Damgaard.

"Så må vi respektere den proces, at det er primærbestyrelsen, der tager beslutningen, om vi skal fortsætte ad det spor eller ej".

Da var klokken 15 og temperaturen i mødelokalet på Hotel Horisont havde nået tropiske temperaturer.

Ikke umuligt

Landbrug & Fødevarers advokat Håkun Djurhuus gav i en lang redegørelse på landsformandsmødet udtryk for, at efterafgrødesagen vil være svær, men ikke nødvendigvis umulig at vinde ved en eventuel stævning af staten.

Udfaldet vil bl.a. afhænge af, om lokalforeningerne kan finde de helt rigtige cases med eksempler på landmænd, der bliver voldsomt hårdt ramt økonomisk.

Håkun Djurhuus vil nu udarbejde et processkrift, som kan danne udgangspunkt for en stillingtagen til, om det skal være startskuddet til en egentlig juridisk forundersøgelse. Og hvis det skal, kommer de lokale foreninger i arbejdstøjet for at finde de gode cases.

"Når vi har processkriftet, indkalder formandskabet primærbestyrelsen, og så tager vi endelig stilling, og begynder i givet fald indsamlingen af sager i løbet af sommeren", siger viceformand Thor Gunnar Kofoed.

"Jeg ved, der er flere steder i landet, hvor der er gode sager at tage fat i med det samme, men en stævning er noget, der skal tænkes grundigt igennem. Det er Kammeradvokaten med uanede ressourcer, vi i givet fald skal op imod".

Mht til en retssag om § 3-forbuddet ligger en beslutning om juridiske skridt længere ud i fremtiden, sagde Thor Gunnar Kofoed.

Forbuddet træder først i kraft i 2022 og i den mellemliggende tid vil Landbrug & Fødevarer indlede en rådgivningsindsats, som kan hjælpe lodsejerne med at afklaring af, om deres arealer reelt er omfattet af § 3-reglerne og med henvendelser og indsigelser til kommunerne. 

Samle - ikke splitte

Hans Damgaard, formand for KHL, som er én af de fire foreninger, som har varslet en selvstændig, juridisk forundersøgelse af mulighederne for at stævne staten, ville mandag eftermiddag ikke spå om, hvilke konsekvenser de fire foreninger i 'firkløveret' samlet set vil tage af  landsformandsmødet.

"Det vill være forkert, Jeg taler kun for egen regning. Nu skal vi skal først have mulighed for at evaluere på dagens forløb i fællesskab", siger Hans Damgaard.

"For mig er det vigtigste - og det har det været hele tiden, at vi skal samle og ikke splitte. Jeg har i bund og grund en stor interesse i, at det her ikke foregår i et helt andet regi".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle