Kom og se de bedst egnede planter til minivådområder

Bliv klogere på minivådområder og de planter der skal vokse i bræmmerne ved et åbent hus arrangement ved det tilplantede minivådområde Stokballegaard ved Fredericia 2. oktober.

I GUDP-projektet PLANTNAT er der udviklet en metode til produktion af sump og undervandsplanter til udplantning i minivådområder. Ved hurtigt at etablere en plantevækst i minivådområderne øges rensekapaciteten fra dag ét.

Planterne, som fremavles, er valgt ud fra et princip om at være i stand til at etablere sig hurtigt, producere biomasse, fremme næringsstoffjernelsen, have en lang vækstsæson samt fremme biodiversiteten.

Planter er vigtige i minivådområder

»Planter er et centralt element i minivådområder. Kulstoffet fra plantedækket udgør den nødvendige føde for de denitrificerende bakterier, der skal omsætte nitrat til frit atmosfærisk kvælstof. Samtidig udgør overfladen af planterne et vigtigt levested for bakterier. Landbrugsstyrelsens vejledning om minivådområder anbefaler, at der ved anlæg af minivådområder beplantes med vandplanter, da det er vigtigt at plantedækket etableres hurtigst muligt«, fortæller Karen Damgaard Hansen fra Vandnatur.

Praksis har vist, at de danske minivådområder kan understøtte bevoksninger med god naturværdi. En varieret vegetation, særligt i kantzonen og på de lavvandede vegetationsbræmmer danner levested og fødegrundlag for vandets smådyr, insekter, vandfugle mv.

Katalog over vandplanter

Aarhus Universitet har i forbindelse med projektet, udarbejdet et katalog over de planter, der kan trives i minivådområder. Hver enkelt plantearter har fået en ”score”, der viser hvilke arter der giver særlig naturværdi.

»Der er tale om helt almindelige danske vådbundsplanter, der trives under de relativt næringsrige forhold i minivådområder. Der er ikke arter, der medfører nogen særlig beskyttelsesstatus. Artsudvalget består af en blanding af kantplanter til det helt lave vand (0-20 cm). Planter der er veltilpasset forholdene på vegetationsbræmmer (25-40 cm). Og undervandsplanter der kan etableres både på vegetationsbræmmer og i de dybere dele af vådområdet«, fortæller Karen Damgaard Hansen.

Åbent hus

Alle interesserede kan på åbent hus dagen få en introduktion til, hvordan aktiv beplantning kan fremme renseeffekten af minivådområderne og samtidig fremme naturkvaliteten i området. I projektet er oparbejdet en produktion af danske vand- og sumpplanter, som nu udbydes til minivådområdeprojekter.

Tilmelding til amp@bios.au.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.