Kommune tilbyder gratis økotjek til BNBO-ramte landmænd

En fjerdedel af landmændene i Viborg Kommune får nu tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Det sker som et led i kommunens udmøntning af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21, som regeringen, S, R og SF indgik i januar 2019.

Økologisk landbrugsdrift i områder tæt på vandboringer er et af de frivillige virkemidler, som Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at anvende til beskyttelse af fremtidens drikkevandsressourcer.

Der blev i januar sat midler af til økologiske omlægningstjek i regeringens tillægsaftale med S, R og SF til Pesticidstrategi 2017-21, og Viborg Kommune tilbyder nu sammen med Økologisk Landsforening et gratis og uforpligtende øko-omlægningstjek til en fjerdedel af kommunens konventionelle landmænd.

Landmænd, som driver jord i de nuværende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser.
 
"Beskyttelse af vores grundvand er en opgave, som kræver god planlægning, og som tager tid at gennemføre. At lodsejerne bliver gjort opmærksomme på, at de har jord inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og at omlægning til økologi kan være et af virkemidlerne til at sikre rent drikkevand uden pesticider til fremtidige genererationer, giver rigtig god mening", siger Stine Damborg, formand for Klima & Miljøudvalget. 
 
I aftalen er der afsat 1 million kroner til omlægningstjek i 2019. Indsatsen er derfor gratis for både Viborg Kommune og landmændene.
 
Landmændene i de udpegede områder vil i løbet af de kommende dage modtage et brev i deres e-boks med tilbuddet. Der vil senere blive fulgt op med telefonisk kontakt.

Hvis der er landmænd, som ikke får tilbuddet, fordi de ligger uden for de udpegede indsatsområder, men som alligevel ønsker et øko-omlægningstjek, kan man henvende sig til Økologisk Landsforening eller det lokale rådgivningscenter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle