Konflikt om jord i Lille Vildmose: Landmænd tilbageholdt af politiet

Lodsejere ved Aalborg er endt i en ophedet konflikt med kommunen, der er ved at etablere et naturgenopretningsprojekt på lodejernes jord. Forstå konflikten om Lille Vildmose.

Et naturprojekt i Nordjylland har fået en del opmærksomhed den seneste tid efter det har skabt splid mellem lodsejere og Aalborg Kommune.

Kommunen er i øjeblikket igang med et næsten 42 mio. kr. dyrt projekt med naturgenopretning i området Lille Vildmose. Et projekt som lodsejerne af jorden ikke mener, at kommunen har tilladelse til, da sagen er anket og fortsat kører ved retten i Aalborg.

Lodsejerne mener nemlig ikke, at de har fået nok erstatning for jorden - og så helst at kommunen købte dem fri.

Konflikten mellem kommunen og lodsejerene har blandt andet ledt til en 200 mand stor demonstration ved gravearbejdet, forhindring af kommunens og politiets arbejde, samt anholdelser. Tirsdag var politiet stadig til stede ved gravearbejdet, oplyser Nordjylland Politi til landbrugsavisen.dk

"Vi ved godt, at der skal laves et projekt, og vi synes, det er et fint projekt. Vi vil bare ikke forære vores jord væk. Så må man ekspropiere eller kommunen må købe jorden", siger Preben Clausen, der er talsperson for lodsejerne og drænmester i området.

10 år lang konflikt

Lille Vildmose blev fredet i 2007, og lang historie kort handler konflikten om, hvorvidt naturprojektet hører under 2007-fredningen af mosen. Det mener lodsejerne ikke, mens Aalborg Kommune har en anden opfattelse.

Lodsejerne har ifølge Aalborg Kommune modtaget erstatning i forbindelse med fredningen, men lodsejerne mener nu, at det igangværende grave- og dæmningsarbejde skal udløse yderligere erstatning, da det har konsekvenser for jordens værdi.

Som led i fredningen modtog landmændene en erstaning på 70.000 - 80.000 kr. pr. hektar, og måtte kun bruge jorden til græsning og høslet. I aftalen stod også, at jorden kunne blive vandlidende - altså komme til at lide under for meget vand i området. 

Nu skal der laves dræn i området, der drejer sig om 50 - 52 hektar af lodsejernes jord, og vandet kommer til at stige i flere områder, hvilket kommunen mener er dækket ind af den tidligere aftale. Derfor er de begyndt at grave.

"Fordi kommunen er under tidspres (projektet er kun bevilget indtil december red.) vælger man at begynde at grave, selvom sagen ikke er færdig. I fremtiden er eneste udsigt for os nul indtægter på den jord, vi må ikke engang gå på jagt der, men man slipper ikke for ejendomsskat, og så vil vi hellere have lov at sælge jorden", siger Preben Clausen.

Sagen ligger lige nu hos overtaksationskommissionen.

Gravede huller rundt om maskiner

Nordjyllands Politi har været til stede i Lille Vildmose siden fredag. Her blokerede flere utilfredse lodsejere med deres egne maskiner, blandt andet gravemaskiner og traktorer, nemlig for kommunens arbejdsmaskiner.

"Mig og en af de andre lodsejere blev anholdt, fordi vi smækkede traktorer rundt om kommunens gravemaskine, så den ikke kunne køre mere", fortæller Preben Clausen, der blev bragt ind til afhøring og hurtigt løsladt igen.

Søndag omkring middagstid mødte så cirka 200 lodsejere, demonstranter og nysgerrige op ved arbejdet og forsøgte ifølge politiet at 'hindre kommunens arbejde'. 

Preben Clausen ser det noget anderledes: Kommunen er begyndt at grave på andre ejendom, hvorfor de måtte gribe ind.

"Vi gik på den anden side af politiets afspærringer og kørte igen maskiner på tværs. Så måtte politiet anholde os alle 33", siger Preben Clausen.

Politiet har mulighed for at frihedsberøve personer i op til seks timer for ikke at følge politiets anvisninger.

Faktaboks

Projektet i Lille Vildmose 

  • Lille Vildmose ligger fortrinsvis i Aalborg Kommune. 7824 hektar er udpeget som Natura 2000 område. Omfattet af landets hidtil største og dyreste fredning - 7600 ha. og 57,5 mio. kr.
  • Projektet er et naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose, der skal sikre Nordvesteuropas største lavlandshøjmose.
  • Det er et EU Life og Natura 2000 projekt, der løber frem til 31/12 2019.
  • Projektet er støttet af EU Life, Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune.
  • Det koster 41,6 mio. kr. EU-midler finansierer 75 pct - omkring 31 mio. kr.
  • Højmosen er en truet naturtype i Europa. I Lille Vildmose er 20 km2 højmose ud af de oprindelige 55 km2 bevaret. Life-projektet fokuserer både på at sikre den bevarede højmose og skabe forudsætninger for at nedbrudt højmose på længere sigt kan genopstå.
  • Der skal blandt andet genskabes en sø, udsættes kronvildt, hæve vandstanden og sikres moser.

Kilde: Naturstyrelsen.dk

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle