Konsulent gør op med forkert fortolkning af reglerne: Flere kan få tilskud til voksenlærlinge

Der lever en opfattelse af, at hektarstøtten står i vejen for tilskud til voksenlærlinge i landbruget. Men det er skrupforkert, fortæller konsulent hos LandboNord, der nu vil gøre op med fejlfortolkningen.

Det er ikke korrekt, når jobcentre på forhånd afviser landmænds ønske om at få tilskud til en voksenlærling, fordi hektarstøtten står i vejen.

Det fortæller socialkonsulent Mette Neist fra LandboNord, som er gået til kamp for at få rettet op på fortolkningsfejlen.

Hendes oplevelse er, at når landmænd i de senere år har ringet til jobcenteret for at spørge til muligheden om en voksenlærling, har svaret lydt, at det nok ikke er muligt, da det overskrider, hvor meget tilskud staten må yde landmanden ifølge EU-regler.

Fejlen er dog, at jobcentrene har talt hektarstøtten med, og det skal de ikke, lyder det fra Mette Neist.

I konkret sag fik landmand tilskud til to voksenlærlinge, selvom han på forhånd var blevet advaret om et afslag.

fik tilskud alligevel

Landmanden ringede nemlig først og forhørte sig ved jobcenteret i Hjørring, hvor det lød, at han ikke skulle regne med at få tilskud, da han modtog nok i hektarstøtte til at ramme støtteloftet fra EU.

Ligeledes ringede Mette Neist fra LandboNord på landmandens vegne og fik et nej.

"Det ville vi dog ikke lade os spise af med, så jeg sagde til landmanden, at vi skulle lave en konkret ansøgning, så vi tvang jobcenteret til at forholde sig til sagen og lave en skriftlig afgørelse. Så kunne vi altid klage over afgørelsen. Han var med på den og sagde, at han gerne ville lave kontrakt med de to voksenlærlinge, om han så fik tilskuddet eller ej", fortæller Mette Neist.

Det gik dog stik mod forventningerne, og landmanden fik tilkendt et tilskud på 30 kr. i timen til begge voksenlærlinge.

"Det var vi selvfølgelig meget overraskede over, men jo også tilfredse, for det viser, at der er blevet tolket forkert ved den mundtlige vejledning", siger socialkonsulenten.


Mette Neist er socialkonsulent hos LandboNord. Foto: LandboNord

tilskud til lærling skal ikke tælle med

Hele humlen går på, at EU tillader, at medlemslandene må give landbruget et tilskud på maks 20.000 euro over tre år, som landene selv må bestemme hvad er.

Dette kaldes de minimis-støtte, og her skal f.eks. tilskud til voksenlærlinge, tilskud til energieffektiv opvarmning, oprettelse af seniorjob og tilskud til minivådområder tælles med - men altså ikke hektarstøtten, selvom nogle jobcentre tolker reglerne sådan.

"Har man meget jord, ryger man hurtigt over grænsen for de minimis, hvis man tæller hektarstøtte med, og så tror jobcentrene ikke, at de må yde tilskud til en voksenlærling. Men det er altså forkert", siger Mette Neist, der forklarer:

"Når en landmand vil søge om voksenlærling, kan vi undersøge for ham, om hans forskellige mindre tilskud er over de minimis-grænsen, og så skal han skrive under på tro og love. Dette skal jobcentrene acceptere. Det er så selvfølgelig også landmanden, der skal betale tilbage, hvis det ikke stemmer".

"I Hjørring fik vi den føromtalte afgørelse, og i Frederikshavn vil de gerne lave en grundig vurdering, når vi næste gang har en, der gerne vil ansætte en voksenlærling. Det er meget positivt. Men det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de tolker reglerne, og der er sikkert nogen, der også tolker dem forkert andre steder i landet".

historie har spredt sig

Mette Neist opfordrer nu andre landmænd til at tage kontakt til LandboNord eller deres lokale rådgivning, hvis de ønsker at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

"Historien om, at det ikke kan lade sig gøre, har nok desværre spredt sig fra mund til mund, og det er ærgerligt, for det her kan åbne for en portion ledige, som ellers ikke har været en mulighed for landmændene. Det er ikke altid nemt at finde arbejdskraft i landbruget, men med voksenlærlinge kan chancerne forøges", siger Mette Neist og tilføjer:

"Det kan endda være en fordel for landmændene, at de får en medarbejder, der har lidt livserfaring og erfaring med arbejdsmarkedet".

"Det kunne måske også være en interessant mulighed for nogle af de minkavlere, som mangler noget at lave, og som ikke regner med at starte op igen om et år. Så det vil gerne slå et slag for".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle