Korrigeret for analysefejl: Kvælstofudledning faldt i 2016

Der blev udledt mindre kvælstof til vandmiljøet i 2016 end året før. Det viser et rapportudkast fra Aarhus Universitet til den såkaldte NOVANA-rapport. Den endelige rapport forventes offentliggjort i slutningen af april. Det skriver miljø- og Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der blev udledt mindre kvælstof til kystområderne omkring Danmark i 2016 end i året før. Det viser et udkast til den NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet, der hvert år tegner billedet af tilstanden i det danske vandmiljø.

Det skriver miljø- og Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I 2016 blev der udledt 62.400 ton kvælstof til de danske kystområder. Det er et fald i forhold til året før, hvor udledningen var på ca. 77.000 ton kvælstof.

"Det er meget glædeligt, at foreløbige tal fra Aarhus Universitet viser, at udledningen af kvælstof til havet er mindre i 2016 end den var i 2015. Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side", siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Aarhus Universitet opsummerer årligt resultaterne af det nationale overvågningsprogram, NOVANA. For udledning til havet bygger resultaterne primært på de målinger i vandløbene, som gennemføres af Miljøstyrelsen.

I rapportudkastet for 2016, som Aarhus Universitet har sendt til Miljøstyrelsen, beskrives den mængde kvælstof og fosfor, der løb til havet i 2016.

I 2015 var udledningen til havmiljøet ca. 77.000 ton kvælstof, hvilket er meget højt og bl.a. skyldes stor nedbør i 2015.  Foretages en normalisering i forhold til de varierende nedbørsmængder mellem årene er tilførslen i kalenderåret 2016 opgjort til ca. 59.000 tons kvælstof. I de seneste fem år har den normaliserede kvælstofudledning været mellem 54.000-61.000 tons pr. år.

Flere analyser er nødvendige

I rapportudkastet er tallene for kvælstofudledningen i 2016 korrigeret for den forkerte analysemetode af vandmiljøet, som eksterne laboratorier har brugt, når de har analyseret prøver for Miljøstyrelsen gennem en årrække. Faldet i udledning i 2016 bekræftes af opgørelser af nitratudledningen, der ikke er omfattet af analysefejlen fra de eksterne laboratorier.

Men det kræver yderligere undersøgelser at vurdere betydningen af analysefejlen for perioden før 2015.

"Det er endnu for tidligt at konkludere noget om de samlede konsekvenser, der er forbundet med den forkerte analysemetode.  Miljøstyrelsen vil igangsætte yderligere analyser, så vi kan få korrigeret de tal, som tidligere er analyseret med en forkert metode, og resultatet forventes først klar om et års tid", siger Esben Lunde Larsen.

De seneste tal for kvælstofudledningen vil indgå i den statusevaluering, som på baggrund af aftalen om målrettet regulering forventes gennemført i sommeren 2018.

Den endelige NOVANA-rapport forventes offentliggjort i slutningen af april.


 

Ugens mest læste

Forsiden lige nu

Seneste fra Kvæg

Se alle

Seneste fra Mark

Se alle

Seneste fra Gris

Se alle