Krav om tilbagebetaling er helt utilstedeligt

Af Thor Gunnar Kofoed, næstformand i Landbrug & Fødevarer og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord

Miljøstyrelsen er lige nu i gang med at kræve cirka 9,6 mio. kroner tilbagebetalt fra landmænd, der har afgivet jord til projekter, der kan hjælpe natur og klima godt på vej.

Denne fremgangsmåde er stærk gift for ethvert fremtidigt samarbejde med offentlig myndighed og bør tilbagekaldes øjeblikkelig.

De ramte lodsejere indgik en klar, skriftlig aftale om kompensationens størrelse med staten, og nu har Miljøstyrelsen her flere år efter fundet frem til, at kompensationen skal genberegnes til et meget uacceptabelt lavere beløb.

Styrelsen har med andre ord gjort regning uden vært og kræver tilbagebetaling.

Det er ikke i orden, og det er utroværdigt. Staten har selv udarbejdet alt i ordningen, som man nu løber fra.

De berørte landmænd er fra 2018 til 2021 tilbudt en ordning om kompensation til gengæld for udtagning af ”sammenhængende arealer” og ”klima-lavbund”.

Landmændene har i god tro indgået juridisk bindende aftaler med staten og modtaget den aftalte kompensation for restriktioner om dyrkningsophør. Hvis kompensationsbeløbet havde været lavere, så ville jorden den dag i dag antagelig have været dyrket.

De foreløbige tilbagebetalingskrav viser, at landmændene kun kan beholde 3-5 procent af den aftalte kompensation for deres jord. De berørte landmænd kan vel at mærke ikke vælge at udtræde af ordningen igen på lovlig vis, hvilket vi også finder stærkt kritisabelt.

Myndighederne henviser til, at EU kan kræve, at støtten reguleres ned; men foreløbig har vi ikke set krav fra EU i denne anledning. Med sådan en fremfærd forsvinder tilliden til myndighederne – det samme kan ske med landmænds medvirken i fremtidige ordninger.

Stole på frivillige aftaler

I fremtidige frivillige aftaler må der på ingen måde være juridisk tvivl om, at staten bærer ansvaret for fejl, som er begået af staten selv. Landmænd skal kunne stole på frivillige aftaler og den kompensation, de er blevet lovet. Det er simpelthen afgørende for vores store ambitioner om at nå klima og miljømål uden byrdefulde afgifter og restriktioner.

Vi arbejder for markante forbedringer i aftalernes juridiske formuleringer, og med juridisk ekspertbistand er L&F aktuelt i dialog med myndighederne om at frafalde disse grundløse og dybt urimelige tilbagebetalingskrav. Vi vil lægge alle kræfter i at sikre, at landmænd kan have tillid til, at indgåede aftaler med myndighederne overholdes.

Det er svært at forstå, at landbruget skal møde denne fremgangsmåde samtidigt med, at landmænd landet over har vist sig interesserede i udtagning af over 30.000 ha lavbundsjorde. Hvis - eller når - landmændene indgår aftaler på dette område, skal de selvfølgelig kompenseres økonomisk med en sikkerhed for, at de rent faktisk også bliver kompenseret for den jord, de afgiver.

Det er en akut alvorligt opgave for de ansvarlige ministre, at en ”tilfældig juridisk rådgiver for staten” ikke skal sætte hele denne del af den grønne omstilling totalt i stå på en åbenlys fejltolkning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle