Kreaturer døde af sult på statens arealer i Mols Bjerge

"I mine år som dyrlæge har jeg aldrig set lignende", hedder det i tilsynsrapport om Naturstyrelsens naturplejekvæg i Mols Bjerge.

Naturstyrelsens kvæg i Nationalpark Mols Bjerge har i vinter sultet så voldsomt, at flere stude er døde, en ko af voldsom forgiftning, drægtige køer har aborteret dødfødte kalve, og dyrene, der fremtræder afmagrede med dunet pels, har i desperation ædt barken af træer i op til to meters højde.

Den situation beskriver en dyrlæge fra Kvægdyrlægerne Djursland i en tilsynsrapport fra 14. februar 2021.

"Det er ekstremt alarmerende, at kvæget henover vinteren har forsøgt at spise bark og giftig gyvel i desperation over for lidt foder", skriver dyrlægen, der betegner forholdene som ’på det groveste på kant med dyreværnsloven’.

"Den involverede besætning er sat i nationalparken for at afgræsse og yde naturpleje, men en politisk holdning til, hvordan naturpleje forvaltes, kan aldrig trumfe dyreværnsloven", skriver dyrlægen.

’Tak for kaffe’

Tilsynsrapporten er lækket til medierne, hvor den har vakt stor harme og debat - også blandt landmænd og naturplejere, som har fået sanktioner og fyresedler af Naturstyrelsen for mindre.

Samtidig spiller dyrlægens bemærkninger om politisk dikteret naturpleje lige ind i den højspændte debat om naturpleje, ’rewilding’, og de kommende naturnationalparker, hvor tilskudsfodring er et fy-ord.

Dorthe Brauner Jensen fra Silkeborg er freelance dyreredder og gennem to år engageret i debatten om rewilding, som hun erklærer sig som ’ekstrem kritiker af’.

Hun følger opmærksomt diverse naturplejeprojekter og siger, hun i stigende omfang oplever ’udsultningssager’ på grund af den skærpede politik om ikke at tilskudsfodre.

"Det, der der er sket i Mols Bjerge, er svinsk og et resultat af, at de ikke vil give dyrene tilskudsfoder om vinteren. De er ligeglade med dyrene, bare de kan pleje naturen", mener hun.

"Hvis det er den forvaltning, man vil benytte i de kommende naturnationalparker, siger jeg: Tak for kaffe. Det skræmmer mig, at regeringen er ved at lovliggøre dyremishandling på statens arealer".

Svær balance

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra Naturstyrelsen Kronjylland, men i en redegørelse forklares, at det i Naturstyrelsens naturpleje i Mols Bjerge gælder om ’at ramme en balance, hvor der fodres så lidt som muligt af hensyn til naturen, samtidig med at dyrevelfærden skal være i orden’.

Styrelsen beklager samtidig årets døde dyr - to stude, fire køer og og et antal aborter ud af 160 dyr - som skyldes en særlig hård vinter, og man vil nu ’se på, hvad vi kan lære af årets forløb’.

I februar 2018 skrev Naturstyrelsens under overskiften: ’Derfor fodrer Naturstyrelsen dyrene i Mols Bjerge om vinteren’, at:

"Når vinteren sætter ind, er tilskudsfodring et nødvendigt supplement til den føde, som dyrene selv skaffer på naturarealerne".

Men siden da er rewilding blevet ’det nye sort’, som Molslaboratoriet, der under den karismatiske Morten D.D. også driver naturpleje i Mols Bjerge, skriver på sin hjemmeside.

Faktaboks

Lovforslag vil lempe dyrevelfærdsloven

  • Regeringen lægger op til, at reglerne for at føre tilsyn med de dyr, der udsættes i en naturnationalpark, lempes i forhold til reglerne uden for.
  • Det er hensigten at »dyrene lever i naturnationalparkerne hele året og holdes så ekstensivt som muligt og uden tilskudsfodring«.
  • Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser.
  • Der er afsat 888 millioner til at oprette 15 naturnationalparker. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle