Kreaturleverandører skal bidrage mere til DC’s kasse

Indbetaling til andelshaverkonti fordobles til 30 øre pr. kg for kreaturleverandører at afbalancere ændringer i slagtetal.

Danish Crown modtager stadig flere kreaturer og stadig færre svin. Sådan har udviklingen bevæget sig i en årrække, og det er baggrunden for, at selskabet nu fordobler kreaturleverandørernes indbetaling på andelshaverkonti fra 15 til 30 øre pr. kg.

Beslutningen om at ændre indbetalingerne, som blev truffet på sidste års repræsentantskabsmøde, betyder, at der eksempelvis for et kreatur med en slagtevægt på 500 kg vil blive trukket 75 kr. mere til andelshaverkontoen end hidtil. Svineleverandører indbetaler fortsat 15 ør pr. kg.

»Ændringen er et led i den vedtægtsbestemte konsolidering, og den foretages for at afbalancere forskellen i slagtninger af kvæg og svin i forhold til værdien for forædlingsselskaberne,« siger pressechef Jens Hansen, Danish Crown.

»Eftersom kvægbrugerne har en større andel af slagtningerne, og der er et fald i svineproduktionen, så skal vi umiddelbart betale mere. Det havde vi en debat om sidste år, og det, var vi enige om, var fair og ordentligt,« siger formand for DC Beef Peder Philipp.

Indbetalingen fungerer ved, at Danish Crowns kreaturandelshavere betaler pengene ind på de personlige konti, som er med til at udgøre selskabets egenkapital, og som dermed bidrager til konsolidering, sikkerhed ved investering m.v.

Pengene indbetales rullende over otte år, så man efter otte år får beløbet tilbage. Den forøgede indbetaling vil betyde, at kreaturleverandørerne vil få en større andel af Danish Crowns overskud ved årsregnskabets opgørelse.

Faktaboks

Andelshaverkonti

  • DC indsætter 15 øre pr. kg svinekød hvert år
  • Og nu 30 øre pr. kg oksekød mod hidtil 15 øre
  • Udbetales rullende efter 8 år
  • 1. okt. 2013 indestod ca. 1,5 mia. kr. på leverandørernes andelshaverkonti

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle