Krig i kommuner: Vil have lov at afvise udvidelser af landbrug

Kommuner vil have lov til at afvise udvidelser af landbrug. Regeringen afviser, mens svineproducent påpeger, at der er brug for nye, miljørigtige stalde.

Der ulmer lige nu en strid i to kommuner mellem byråd og landbrug. Både i Esbjerg og Holbæk Kommune føler man sig nemlig tvunget til at sige ja til udvidelser af landbrug.

Derfor har de to kommuner på hver sin måde forsøgt at råbe Folketinget op for at skaffe sig mere indflydelse på, hvad der sker indenfor kommunegrænsen.

Det har Enhedslisten kvitteret med et beslutningsforslag om at give mere magt til kommunerne.

krig på ord

Stridighederne går på, at kommunerne ikke kan sige nej til udvidelse af landbrug, hvis alle regler for miljø og så videre er overholdt.

Dog har de to nævnte kommuner konkrete sager, hvor byrådsmedlemmer åbent har meldt ud, at de modvilligt har givet grønt lys til udvidelser.

I den Venstre-ledede Esbjerg Kommune drejer det sig om en stor udvidelse af Rønhaves mælkeproduktion, mens det i Holbæk, hvor Socialdemokratiet har borgmesterposten, bl.a. er møntet på Knud Kjær Knudsens svineproduktion.

Udover en åben krig på ord i spalterne hos JydskeVestkysten har sagen i Esbjerg ført til et brev fra byrådet stilet til miljøministeren, erhvervsministeren og fødevareministeren, men som både S og V har afvist fuldstændig.

uens vilkår går ikke

I Holbæk Kommune har byrådet valgt at bruge sin udfordringsret for at forsøge at få ændret de statslige regler, så kommunen får mere selvbestemmelse.

"Det er ikke sådan, at vi ikke vil have landbrug i Holbæk Kommune. Men det er også vigtigt at sige, at vi er kommet langt væk fra fortidens mindre landbrug", siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Svineproducent Knud Kjær Knudsen, der bor i Holbæk Kommune, er ikke overraskende imod kommunernes ønske om mere selvstyre.

"Det skal ikke være sådan, at man har særligt dårlige vilkår for at udvide, fordi man er født i én kommune fremfor en anden", siger han.

skal have en vis størrelse

Landmanden peger på, at der er brug for udvidelser og udvikling af de nuværende stalde landet over.

"Der står rigtig mange gamle stalde rundt omkring, og hvis vi skal bibeholde og gøre vores produktion mere miljørigtig, så er der brug for nye stalde. Miljøeffekten, og også omkostningseffektiviteten, er bedre end hvis grisen går i gammel stald", siger Knud Kjær Knudsen og fortsætter:

"Det kræver så også, at staldene bliver af en vis størrelse, før det kan svare sig".

positive effekter

Socialdemokratiets landbrugsordfører Anders Kronborg var for nylig ude og besigtige den nye stald, Knud Kjær Knudsen byggede for få år siden på Bukkerupgaard.

En stald, der mere end halverer lugt og fjerner lige godt to tredjedele af ammoniakudledningen pr. gris i forhold til Knud Kjær Knudsens gamle stald.

"Det har været spændende at se de positive effekter, der bliver opnået her på bedriften (Bukkerupgaard, red.)", siger Anders Kronborg og fortsætter:

"Vi kommer ikke uden om, at landbruget skal kunne udvide og udvikle sig, og vi skal se nogle positive reduktionstal omkring klima og miljø, og det kan ny teknologi give".

ens lovgivning

I slutningen af februar fremlagde Enhedslisten et beslutningsforslag, der skal give kommunerne "bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion".

Det forslag kommer regeringen ikke til at følge, ifølge Anders Kronborg.

"Vi synes, det er fornuftigt, at der er en national miljølovgivning, der regulerer det her område, så der er ens vilkår, om man bor i Vejen, Thy eller et tredje sted", siger han.

bløde værdier

Anders Kronborg har i LandbrugsAvisen appelleret til, at flere slagtninger sker i Danmark, men det kræver flere stalde, mener Knud Kjær Knudsen.

"Det vil være imponerende, hvis vi bare kan holde det nuværende niveau, hvis man ser på udviklingen i landbruget gennem de senere år", siger Knud Kjær Knudsen og tilføjer:

"Som andelshaver i Danish Crown er jeg da også bekymret over de faldende slagtetal, men det kræver nye stalde til slagtesvin. Derfor går det heller ikke, hvis vi ikke kan få lov at bygge de stalde, vi har lovret til, fordi kommunerne vil ind og overtrumfe det på baggrund af nogle bløde værdier. Så kan vi ikke udvikle landbrugsproduktionen i Danmark".

Faktaboks

Om ændring i reglerne

Det var en del af Landbrugspakken, at husdyrbrugsloven blev ændret for at sænke sagsbehandlingstiden for ansøgninger om husdyrproduktion.

Ændringen blev foretaget i 2017.

Sagsbehandlingstiden er siden raslet ned fra gennemsnitligt 7,9 måneder i 2013 til 4,3 måneder i 2018.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle