Krigen i Ukraine rammer EUs fjerkræproduktion

Den danske fjerkræsektor støtter en begrænsning i den stigende import af fjerkrækød og æg fra Ukraine.

Af chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer

Det var med en vis bekymring, at EUs fjerkræsektor efter invasionen af Ukraine i foråret 2022 støttede EU-beslutningen om at friholde importen fra Ukraine for told og kvoter i en periode på et år fra juni 2022. Det forventes, at aftalen forlænges med endnu et år, hvilket har medført skarpe reaktioner i særligt grænselandene til Ukraine. Mens der er lavet aftale om begrænsning af blandt andet kornimporten, varsler EUs landbrugskommissær Wojciechowski nu, at EU vil vende tilbage til toldkontingenter på fjerkrækød og æg, hvis importen fra Ukraine fortsætter med at stige i samme takt.

EU-Kommissionen følger importsituationen tæt, men der er endnu ikke indledt formelle procedurer til at vurdere behovet for at begrænse fjerkræimporten. Det forventes dog, at der indledes en undersøgelse af fjerkræimporten, når den nye aftale om toldfrihed træder i kraft, idet der samtidig vil blive indført hurtigere procedurer for indførelse af importbeskyttelsesforanstaltninger.

Meldingen kommer i kølvandet på en markant stigning i importen af fjerkrækød og æg fra Ukraine. I de første fire måneder af 2023 steg EU-importen af fjerkrækød fra Ukraine med 192 procent sammenlignet med samme periode i 2022, hvor importen af fersk fjerkrækød steg 235 procent. Importen udgjorde samlet 77.800 ton i de fire måneder. For æg steg importen med hele 693 procent til 13.000 ton.

Trods støtte til Ukraine mærker fjerkræproducenter i EU en negativ priseffekt af den ukrainske import af fjerkrækød og æg, hvor nationalt producerede produkter i særligt grænselandene til Ukraine skubbes ud af markedet og må afsættes på andre markeder til lavere pris. Den negative prisspiral er ikke gavnlig for en i forvejen hårdt presset EU-fjerkræsektor.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle