Kritisk professor: Jeg kan ikke anbefale rigsretssag mod Mette Frederiksen

Professor i strafferet Lasse Lund Madsen hælder til, at statsminister Mette Frederiksen handlede groft uagtsomt i Minksagen. Alligevel ser han hverken advokatvurdering eller rigsretssag som vejen frem

Professor i strafferet på Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen tilslutter sig rækken af jurister, der ikke tror på en advokatvurdering eller en rigsretssag mod Mette Frederiksen som vejen frem i Minksagen.

Udmeldingen kommer i et længere interview med Information. 

- I praksis bør Folketinget nok være ekstraordinært sikre, før de trykker på rigsretsknappen og lægger beslag på størstedelen af Højesterets ressourcer i en længere periode, og derfor kan jeg i sidste ende ikke anbefale en rigsretssag. Procesrisikoen er simpelthen for stor, siger Lasse Lund Madsen til Information med henvisning til, at det er usikkert, hvordan sagen vil falde ud. 

Lasse Lund Madsen har tidligere udtalt, at han »hælder« til, at Mette Frederiksen gjorde sig skyldig i grov uagtsomhed i Minksagen og dermed brød ministeransvarlighedsloven. Det står i kontrast til en vurdering, som de tre juraprofessorer Jens Elo Rytter, Jørgen Albæk Jensen og Jørn Vestergaard tirsdag sendte til Folketinget. Her konkluderede de, at Mette Frederiksen »med en høj grad af sikkerhed« ikke handlede groft uagtsomt og derfor ikke ville kunne dømmes i en rigsretssag. 

Strafferetsprofessoren fastholder sin vurdering over for Information. Blandt andet mener han, at de tre professorer lægger for lidt vægt på grovheden af retsbruddet i Minksagen og på det forhold, at Mette Frederiksen stod i spidsen for en beslutningsproces, som Minkkommissionen beskriver som "forceret". 

Men Lasse Lund Madsen konstaterer samtidig, at vurderingen er »skønspræget«, og at en retssag "kan gå begge veje". 

- Og jeg er jo heller ikke blind for, at jeg har nogle gode og velfunderede kolleger, der mener noget andet end mig. Vi kommer ikke uden om, at det er et lod i vægtskålen og understreger, at der er en stor procesrisiko, siger han til Information. 

Fordi han selv samt de tre professorer bag notatet til Folketinget nu har foretaget grundige vurderinger af sagen, tror Lasse Lund Madsen heller ikke på en advokatvurdering som vejen frem:  - På den måde er sagen vel næsten så belyst nu, som den kan blive. I det lys er det nok en kende naivt at forestille sig, at nogle advokater skulle lægge hovedet på blokken og sige, at der enten er tale om grov uagtsomhed eller bare uagtsomhed. Det ville i hvert fald ikke forekomme særligt seriøst. 

De tre professorer lægger i deres vurdering især vægt på, at Mette Frederiksen ikke var blevet advaret af embedsværket om den manglende lovhjemmel til aflivning af samtlige mink. Lasse Lund Madsen advarer til gengæld mod en tilstand, "hvor ministre slet ikke har noget ansvar for at tænke selv" og blot skal "holde sig i uvidenhed, og så er vedkommende ansvarsfri".
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle