Kun du kan svare: Hvordan bliver der bedre plads til naturen?

Danske landmænd bliver bedt om at svare på spørgsmål i løbet af sommeren.

Et nyt samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universiteter vil gerne inddrage danske landmænd i, hvordan der kan blive bedre plads til natur-  og biodiversitet i agerlandskabet. Snart sender de spørgeskemaer ud til mange forskellige typer af landbrugere.

Undersøgelsen er bestilt af Landbrugsstyrelsen og skal være med til at belyse, hvordan den kommende landbrugsreform fra EU kan give bedre plads til, at natur og landbrug kan gå hånd i hånd. Fokus er på de små levesteder for vilde planter, dyr og insekter i landbrugslandskabet, som f.eks. levende hegn, vandhuller eller stendiger, men også skovlandbrug og skovrejsning.

Økonomien tjekkes

Forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet skal undersøge økonomien ved de forskellige ordninger. Andre forskere ser på naturgevinsterne, og til sidst skal forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der leder projektet, se på, hvordan de forskellige former bedst kan forenes med landbrugsbedriften. 

Man håber at kunne fortælle om undersøgelsens resultater på næste års Plantekongres i januar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle