Kun EL og AL er udenfor - dette siger de andre partier

Her er udtalelserne fra de forligspartiernes ordførere.

Et bredt politisk flertale står bag den nye pesticidaftale.

Kun Enhedslisten og Alternativet valgte at melde sig ud af forhandlingerne. Dette siger de andre partiers ordførere om aftalen.

Landbrugsordfører Lise Bech (DF)

"For os er det centralt at styrke kontrolindsatsen overfor forhandlerne. Derfor er vi enige om en ambitiøs målsætning om at sænke antallet af overtrædelser hos forhandlerne fra 30 til fem procent i 2019. Samtidig stiller vi krav til, at den konventionelle landmand skal anvende dyser, som forhindrer, at pesticiderne fra den konventionelle landmand flyver over til den økologiske nabos frugt og grønt," siger landbrugsordfører Lise Bech (DF). 

miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S)

"Det er afgørende, at vi fastholder uændret høj beskyttelse af grundvandet og får styrket den nuværende indsats for at beskytte vores grundvand ved BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Derfor glæder det Socialdemokratiet, at partierne er enige om at styrke indsatsen og indbyde KL til at partnerskab for at skabe fremdrift i arbejdet. Desuden er vi tilfredse med, at der indføres et forbud mod sprøjtning med glyphosat 30 dage før høst i konsumafgrøder," siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Kendt landmand stryger ind i byrådet i Brønderslev 22. november · 01:29

miljøordfører Carsten Bach (LA)

"Ny teknologi skal bringes i spil i arbejdet med at nedbringe pesticidbelastningen, og derfor har det været vigtigt for Liberal Alliance, at vi sætter fokus på sprøjte- og præcisionsteknologi og på de uudnyttede muligheder, som teknologien giver os. Samtidig har det været centralt for os at følge op på de internationale eksperters anbefalinger til godkendelse og anvendelse af sprøjtemidler i Danmark. Liberal Alliance ser desuden frem til en drøftelse af pesticidafgiften i 2018," siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

miljøordfører Ida Auken (RV)

"Det er en mere moderne og ansvarlig tilgang at bruge for eksempel sædskifte til at undgå resistens fremfor at ville sprøjte sig ud af problemerne. Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at lave en handlingsplan mod resistens med godt landmandskab i centrum," siger miljøordfører Ida Auken (RV).

miljøordfører Trine Torp (SF)

"Vi har enestående grundvandskvalitet i Danmark – det skal vi også have i fremtiden. Vi er glade for principperne for godt landmandskab skal være udgangspunktet for en handlingsplan mod resistens sådan, at ændrede dyrkningsmetoder kan føre til mindre brug af pesticider," siger miljøordfører Trine Torp (SF).

Miljøordfører Mette Abildgaard (K)

Det er centralt for det Konservative Folkeparti, at vi har en effektiv kontrol med nye pesticider på markedet og hurtigt får dem, der kan skade vores miljø og grundvand, væk fra markedet igen. Vi vil derfor inden 2021 følge op på, hvordan de nye vurderingsprincipper har virket i praksis. Samtidig sætter vi ekstra ind på sundhedsforskningen og sikrer fortsat opdatering for vidensgrundlaget for at godkende og anvende pesticider, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu