Kursskifte på vej: Ny viceformand vil i dialog med kritikere

Landbruget skal være mindre konfrontationssøgende og bedre til at lytte til sine kritikere, mener Thor Gunnar Kofoed, ny viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarers nye viceformand Thor Gunnar Kofoed ønsker et markant kursskifte i landbruget over for erhvervets kritikere.

I stedet for en konfrontatorisk linje, hvor landbruget går i rette med grønne organisationer og andre, der ikke er enige med erhvervet, skal både L&F og de enkelte landmænd være indstillet på at lytte og gå i dialog med kritikerne.

Kun ved at sænke paraderne er der håb om at få den samtale i gang, der skal bane vej for større accept og forståelse hos meningsdannere og magtfulde grønne organisationer, mener den nyvalgte viceformand.

"Vi skal være mere rummelige, og vi skal turde tage samtalerne og debatten med dem, der kritiserer og irriterer os, i stedet for at slå dem i hovedet med vores faglige viden og sige, de ikke har ’fattet en skid’".

"Vi har ingenting at skjule og konfrontationerne virker bare som en rød klud. Man kan godt være gode venner med sine kritikere uden at være enige. Og det er alt andet lige lettere at ringe og få en snak, når man i forvejen er på talefod".

Ingen må tabe

Thor Gunnar Kofoed har i mere end 25 år arbejdet som folkevalgt og lobbyist inden for frøbranchen, og det er erfaringerne her fra, han trækker på, når han slår til lyd for altid at holde dialogen og samtalen åben, uanset hvem der sidder på den anden side af bordet.

"Som lobbyist har jeg lært, at der aldrig må skabes en taber i et møde. Hvis den ene part i en samtale føler sig ramt og ikke hørt, er det meget skadeligt for muligheden for at nå til enighed på et senere tidspunkt".

"Men skal landbruget ikke korrigere fejl og misforståelser, som kritikere bringer til torvs?".

"Nogle gange skal man overveje, om det er værd at sige noget. Vi skal gå i rette med dem, der lever af at skræmme folk, - hvis det kan betale sig. Jeg tror, vi skal være lidt mere strategiske fremover", siger Thor Gunnar Kofoed.

’Vi skal tænke anderledes’

Thor Gunnar Kofoeds ambitiøse håb er, at han som viceformand kan være med til at skabe en ’helt ny kultur’ i landbruget.

"Det er alle landmænd, der skal tænke anderledes. Vi evner kun det her, hvis hver enkelt landmand går hen og ’omfavner’ kritikerne på en mere positiv måde".

"Vi kender alle sammen situationen, hvor der sidder én og siger: "Jeg spiser kun økologisk!" Det får uvægerligt mange landmænd til at gå i forsvarsposition og til at kritisere økologer og alt, hvad der er økologisk. Det er meget bedre at sige: Det er interessant, at du spiser økologisk. Det er udmærket i nogle henseender. I andre sammenhænge er der store fordele ved konventionelt landbrug, f.eks. hvis man ser på verdens overlevelse".

"Verdens største fredsprojekt er jo, at der er mad nok!".

Ingen let vej

Thor Gunnar Kofoeds forhåbninger om en ny og mere rummelig linje overfor erhvervets hårdnakkede kritikere får ikke nødvendigvis en let gang på jorden i Landbrug & Fødevarers medlemsbagland, hvor stærke røster tværtimod ønsker en meget kontant linje.

Det anfægter ikke den nyvalgte viceformand.

"Jeg forventer ikke at revolutionere verden fra den ene dag til den anden. Men jeg har en idé om, at vi skal have en kultur, hvor vi kommer tættere på vore kritikere og bygger bro til samfundet. Det er det, det handler om. Husk politikere er kun dér, hvor stemmerne er".

Faktaboks

Fredsmager fra Frø

  • Thor Gunnar Kofoed har været formand for Landbrug & Fødevarers Frøsektion i 24 år og har haft succes med at samle og skabe enighed i branchen.
  • I perioden har han arbejdet som lobbyist både i Danmark og i EU-sammenhæng, ligesom han har været aktiv V-politiker.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle