150 køer på Fyn: Her er Danmarks første ukrainske mælkeproducent
Slava Kreitor har etableret sig som mælkeproducent på en forpagtet ejendom på Fyn. Han håber at kunne købe ejendommen i 2020.

At tilfældigheder kan ændre ens livsbane fundamentalt, er ukrainske Slava Kreitor et godt bevis på.

Da han og hustruen Natalie kom til som landbrugspraktikanter Danmark i 2007, havde ingen af dem fantasi til at forestille sig, at de i 2018 skulle blive mælkeproducenter på Østergaard ved Balslev på det vestlige Fyn.

»Vi skulle bare arbejde halvandet år for at tjene penge nok til at bygge et hus hjemme i Ukraine«, fortæller Slava Kreitor, som i dag leverer mælk fra knap 150 årskøer til Arla.

Muligheder i Danmark

75-årige Christian Olesen er årsagen til, at Natalie og Slava i dag kan kalde sig danske mælkeproducenter. Christian Olesen var parrets første arbejdsgiver, og nu lejer de hans kvægbrug, som de håber at kunne købe i 2020.

»I modsætning til hvad jeg hørte fra andre ukrainske praktikanter, var Christian meget optaget af integration. Vi blev som en del af familien, og han har hjulpet os til at få et netværk i lokalsamfundet«, fortæller Slava Kreitor.

Familien faldt godt til på Vestfyn, og parret tog tidligt i forløbet en beslutning om, at deres nu tre børn skal vokse op i Danmark.

»Det er her, vi har de bedste muligheder«, sammenfatter Slava Kreitor.

Støttepædagogen

Det er også Christian Olesen, som lært Slava Kreitor det praktiske om at passe køer. Med i baggagen fra Ukraine havde Natalie og Slava nemlig kun teoretiske universitetsuddannelser i landbrug.

I dag kalder Christian sig drillende for Slavas støttepædagog, for det er ikke ligetil at blive selvstændig, erkender Slava Kreitor.

»Jeg har virkelig skullet arbejde med mig selv for at lære at blive chef. Og jeg er ikke færdig endnu«, siger Slava Kreitor og peger på de mange faglige såvel som økonomiske beslutninger, man skal tage som selvstændig.

Udvalgt til weekend: Det handler om at køre gården videre - ikke pengene Søndag 10. november 2019 · 09:02

Ofte handler det også om at lære at se det hele i helikopterperspektiv og ikke lade sig påvirke for meget af enkelte hændelser.

»Det kan gå mig meget på, hvis vi har en syg ko, for det vil jeg ikke have. Men det må ikke dræne mig for energi. Det er Christian ved at lære mig«, fortæller Slava Kreitor.

Også det at skulle være chef for en medarbejder har krævet omstilling.

»Men det er heldigvis min svoger, så han bærer over med mig, og han er meget selvkørende«, siger Slava Kreitor med et smil.

Én chance i livet

Trods omstillingen til at blive leder har han ikke fortrudt, at han tog imod tilbuddet om at forpagte ejendommen på Vestfyn. Han betegner selv det tilbud, som Christian Olesen kom med, som den ene chance, man får i livet.

»Jeg kan godt se, at det er svært for unge at etablere sig med landbrug, og vi har ikke sparet en masse sammen. Men jeg ville godt være selvstændig og selv sætte en retning for vores liv«, fortæller Slava Kreitor om begrundelsen for at takke ja.

Ved etableringen købte han maskinerne på ejendommen, mens besætning og bygninger forpagtes. Jorden har Christian Olesen udlejet til et maskinfællesskab, som Slava Kreitor køber grovfoder af.

Han betaler forpagtningsydelse hver måned, og grovfoderet betales én gang i kvartalet.

Centrovice har bistået med at udforme kontrakten, for det er ikke så ligetil for en menig landmand, er Christian Olesen og Slava Kreitor enige om.

Lejeaftalen strækker sig over 2018-2020, hvorefter Natalie og Slava Kreitor har forkøbsret, men ikke pligt. Især det sidste er vigtigt, mener parterne.

Faktaboks

Slava Kreitor:

  • Uddannet på Agrouniversitetet i Ukraine.
  • Starter i 2007 som praktikant hos Christian Olesen på Juulsgård på Vestfyn.
  • I 2014 bliver Slava fodermester på Christians nuværende ejendom.
  • I 2018 lejer han gården og bliver andelshaver hos Arla.

Skiftede Ukraine ud med Danmark

Natalie og Slava Kreitor har valgt at blive i Danmark for at producere mælk.

  • 2007: Natalie og Slava Kreitor tager fra Ukraine til Danmark for at komme i dansk landbrugspraktik. De er en del af en gruppe, som er uddannet på Agrouniversitet i Ukraine. De får begge arbejde hos Christian Olesen på Juulsgård ved Ronæs på vestfyn. De integreres i lokalsamfundet ved at Christian med familie tager dem med til arrangementer og præsenterer dem for de lokale.
  • 2011: Christian Olesen indleder et I/S med Niels Ulrik Andersen om Juulsgård. Samme år køber Christian Olesen Østergaard ved Balslev.
  • 2014: Efter at have arbejdet hos en anden lokal landmand i et stykke tid mødes Christian Olesen og Slava Kreitor igen, da Slava starter som fodermester på Østergaard.
  • 2018: 1. januar køber Slava Kreitor maskinerne på Østergaard. Det drejer sig primært om maskiner til fodring, da markarbejdet klares af en samarbejdspartner. Slava Kreitor lejer besætning og bygninger af Christian Olesen.
  • 2021: Lejekontrakten udløber 31. december 2020. Herefter håber Christian Olesen og Slava Kreitor at kunne gennemføre et ejerskifte, så Slava Kreitor overtager hele ejendommen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.