164 mælkeproducenter får alligevel staldstøtte
Mijø- og fødevareministeren har besluttet at fremrykke investeringer, så modne staldprojekter - som sidste år fik afslag - alligevel får støtte fra moderniseringspuljen.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har i dag meldt ud, at hun vil udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med ca. 110 mio. kroner til i alt 243 mio kroner. Det sker ved at fremrykke midler fra puljen for 2017-18.

Det betyder, at alle de landmænd, der har søgt om tilskud til byggeri i 2015 og både har byggetilladelse og miljøgodkendelse klar samt et finansieringstilsagn fra en bank får positivt tilsagn.

"Trods en aktuel indtjeningskrise hos erhvervet, så er der overordentligt stort mod og iværksætter-gejst netop nu. Derfor fremrykker jeg pengene, og investeringerne vil gøre landbrugsproduktionen grønnere," siger Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

Samlet har 260 landmænd fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner. Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr. 

Landmand: Staldstøtte giver pengeinstitutter et mere positivt synKvæg Fredag 29. januar 2016 · 12:25

"Vi er glade for, at vi sammen med ministeren kunne finde en løsning, der tilgodeser de kvægproducenter, der har set frem til at modernisere stalden i år eller næste år. Det betyder meget i den alvorlige situation, som vores erhverv står i lige nu," siger Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

"Det glæder mig, at ministeren har taget kritikken af den nuværende ansøgningsproces til efterretning og udredt fejlene, så reglerne for at søge om tilskud bliver nemmere at gennemskue for både kvægproducenterne og de faglige medarbejdere, der skal godkende deres ansøgninger," siger Peder Philipp.

 

Faktaboks

260 landmænd har fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner.

Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr.

De sidste tilsagn gives i de kommende måneder. De første tilsagn blev givet i efteråret 2015, og de første staldprojekter er allerede i gang.

Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU’s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 pct. af projektets pris i støtte.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.