"2014 har budt på flere sejre for os kalveproducenter"

Nytårsudtalelse fra Lasse Olsen, formand for Danske Slagtekalveproducenter

Af Lasse Olsen, formand for Danske Slagtekalveproducenter

2014 har budt på flere sejre for os kalveproducenter. Vi har endelig fået vished for, hvordan den nye EU-reform vil påvirke vores økonomi frem til 2020. Der var lagt op til en meget større udjævning af den afkoblede hektarstøtte, en udjævning som vil ramme os kalveproducenter hårdt, da der, for en stor dels vedkommende, ligger ”gamle” afkoblede handyrpræmier på jorden, i form af kvægtillæg. De høje kvæg-tillæg har desværre været nødvendige, for at mange kalveproducenter har kunnet opnå en positiv bund-linje. Så heldigvis for os blev det den ”Irske model” med en mindre udjævning af betalingsrettighedernes værdi.

Endelig fik vi klarhed om slagtepræmierne, som fortsætter til 2020. Vi har stort set altid haft en usik-kerhed omkring handyrpræmierne, hvad der ville ske politisk, eller om vi overhovedet ville have en præmie få år frem i tiden. Så selvom vi godt kunne ønske os, at den nye slagtepræmie var større end de 700 kr. pr. kalv, giver det os en sikkerhed for kalveproduktionens fremtid, som vi ikke har haft i mange år. Det er også det der skal til, for at nye/unge producenter kan få lov at starte op som slagtekalveproducenter.

Der vil fra 1. januar 2015 være mulighed for samdrift mellem flere ejendomme indenfor en grænse på 4 km. Det er en lille ting, der vil gøre hverdagen lettere for os kalveproducenter, da der har været meget administrativt besvær forbundet med flytning af dyr imellem egne CHR numre.

Desværre fik vi ikke vores egen ”Gult kort grænse” i medicinopgørelsen, hvilket betyder, at vi er i samme kategori som alle andre med ungdyr. Det vil alt andet end lige betyde, at kalveproducenter som køber kalve fra mange forskellige besætninger, ikke kan undgå at ligge over grænsen for gult kort, som er 1,2 ADD. Til sammenligning er slagtesvinproducenternes grænse før ”gult kort” på 5,9 ADD. Som følge af det ”høje medicinforbrug” vil vi kalveproducenter fremover risikere at blive udvalgt til ekstra kontrolbe-søg, så vi vil fortsat i 2015 arbejde for vores egen kategori for slagtekalve, da der ikke er fagligt grundlag for den nuværende.

Landbrugspakken fra VKO var et positivt udspil i debatten i 2014. Mere kvælstof til vores planter på marken vil betyde mere hjemmeavlet protein, som så ikke skal indkøbes fra Sydamerika til vores kalve. Den plan kræver dog, at der først skal vindes et folketingsvalg og yderligere 3 år til indfasning af land-brugspakken.

Jeg håber, på trods af de udfordringer vi er oppe imod både fagligt og politisk, at 2015 vil blive et år med fremgang for Danske Slagtekalveproducenter. Der er stor konkurrence fra kreaturslagterierne om vores slagtedyr, og der vil blive øget efterspørgsel på kalvekød i 2015.

Godt nytår

Lasse Olsen

Formand, Danske Slagtekalveproducenter

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.