40 procent af alle danske spædkalve får diarré

Antallet af kalve med diarré i de første leveuger er højt i danske malkekvægbesætninger, hvor brist med hygiejnen i kælvningsbokse, kalvebokse eller mælkeudstyr ofte er udløsende faktorer.

 Af Finn Strudsholm, KvægViden.dk

Et nyere stort projekt hos forskningsinstituttet Seges gennemgik kalvesundheden i en række danske besætninger, og det viste en overraskende høj andel af kalve med diarré.

- I projektet var vi rundt i rigtig mange større besætninger, og her fandt vi som gennemsnit hårtab på bagdelen af 40 procent af kalvene, og det viser, at de har haft en periode med diarré. Det fortæller kvægdyrlæge Henrik Læssøe Martin fra Seges.

Årsager er ofte komplekse

- Det er svært at generalisere omkring årsager til diarré hos kalvene, men skal jeg udpege det alvorligste brist i mange besætninger i dag, er det, når kælvningen foregår i store fællesbokse med mange køer og kvier og med en høj belægningsgrad, vurderer Henrik Læssøe Martin.

Han forklarer, at det - selv om man stør rigeligt med halm - er svært at holde en høj hygiejne i store fælles kælvningsbokse. Det betyder, at mange kalve allerede inden for de første minutter af deres liv bliver udsat for store mængder bakterier, virus og cryptosporidier.

- Og det er ikke nogen god start på livet for en kalv, som fødes med et skrøbeligt immunforsvar, understreger Henrik Læssøe Martin.

Han tilføjer, at også hygiejne i kalvebokse og mælkeudstyr er vigtige temaer for at forebygge problemer med diarré.

Diarré har konsekvenser for kalvens fremtid

Selv om de fleste kalve overlever en periode med diarré, er det vigtigt også at inddrage de videre konsekvenser for ramte kalve.

- Her ved vi, at risikoen for andre sygdomme som luftvejsinfektioner er højere hos kalve med diarré, og så betyder sygdom hos spæde kviekalve, at de klarer sig dårligere, når de bliver til køer, siger Henrik Læssøe Martin.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.