Advokat: Få det på skrift, når du handler grovfoder

Advokat ser mange fejl og mangler i aftaler om køb og salg af grovfoder.

Få lavet en skriftlig aftale, når du handler grovfoder, hvad enten du er køber eller sælger,

Så kort kan budskabet fra advokat Allan Sørensen sammenfattes.

"Mundtlige aftaler er også gyldige, men risikoen for uenigheder og misforståelser er stor", påpeger han.

Derfor er hans klare anbefaling at gå systematisk frem og forebygge så mange problemer som muligt gennem skriftlige aftaler.

"Sørg for at få alle punkter med. Vi ser desværre ofte, at aftalerne ikke er daterede, ikke er underskrevet, eller at der ligger flere versioner af aftalerne hos parterne", forklarer advokaten med speciale i bl.a. erhvervs- og selskabsret.

Udbytte kan variere

Et desværre aktuelt konfliktpunkt i år vil være, hvis mængden eller kvaliteten af grovfoder afviger markant fra det normale.

Her vil en anbefalet standardformulering i kontrakten være, at sælger skal oplyse, hvis mængden forventes at afvige med 20 procent eller mere fra det aftalte. Det er også normalt at aftale, at køber og sælger i fællesskab aftaler høsttidspunkt. Særlige forhold og aftaler omkring evt. dyrkning af et areal bør også beskrives detaljeret.

Også opgørelsesmåden for udbytte og evt. også udbyttekvaliteten skal aftales. Det kan gøre en stor forskel, om foderet skal afregnes ved visuel vurdering i marken før høst, vejning af læs, opmåling i siloen eller som udfodret mængde.

Desuden bør der tages forbehold for, at en basispris kan reguleres for kvalitet og prisændringer.

Ingen pant i grovfoder

Et punkt, der kræver omhu, er selvklart betalingen. Det er ikke usædvanligt, at der aftales et aconto-beløb til betaling 1. juni på 50 procent af det forventede udbytte og en restbetaling efter opgørelse sidst på året.

Er de to parter usikre på hinandens leverings- og betalingsevne, kan en løsning være flere aconto-betalinger eller evt. delleveringer.

"Vi ser oftest, at det er sælgeren, der står med problemer, fordi køberen er gået konkurs", understreger Allan Sørensen.

Men sælger kan ikke uden videre stoppe levering af grovfoder alene på mistanke om manglende betalingsevne. Her kan ønsket om en bankgaranti give et vigtigt fingerpeg om kreditvurderingen.

Der kan ikke tages ejendomsforbehold eller laves løsørepantebreve i grovfoder, hvad enten det står på marken eller er lagt i silo på købers ejendom. Her kan en løsning være selv at opbevare grovfoderet og så levere det løbende til køberen mod løbende afregning.

Faktaboks

Aftalens indhold

  • Aftalens parter - arten og mængden af grovfoder - aftalens varighed og opsigelse - drift af eventuelle arealer i aftalen - konfliktløsning - udbytte, pris og betalingsvilkår.
  • Find aftaleskabelon på LandbrugsInfo.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.