Afgasset gylle kan give både tab og gevinst

Hvad får man ud af at bytte sit gylle med afgasset gylle fra et biogasanlæg? Det har Seges undersøgt i et nyt projekt.

"Man sparer 260 kr. pr. ha i gennemsnit ved at bytte sin egen gylle eller dybstrøelse til almindelig afgasset gylle fra biogasanlæg«.

Det konkuderede landskonsulent Torkil Birkmose på onsdagens Seges-webinar, som er en del af årets virtuelle Plantekongres.

Resultaterne er fra et nyt Smagrad-projekt på Videbæk Biogasanlæg, som Seges har kørt med Vestjysk Landboforening og NatureEnergi.

Beregningerne er lavet på baggrund af data fra 82 vestjyske landmands-leverandører (flest kvægbrug) til biogasanlægget, som tilsammen dyrker 17.413 ha. Alle omkostninger til at håndtere gødning indgår, både lagring og udbringning af husdyr- og handelsgødning og indkøb af handelsgødning. Biogasanlægget betaler transport.

Afgasset gylle

Landmændenes samlede besparelse på 260 kr. pr. ha dækker dog over en stor variation.

»Langt de fleste af de 82 bedrifter får en fortjeneste ud af at bytte gyllen. Men der er også nogen, der taber på det. Det går lige fra 800 kr. pr. ha i gevinst til 800 kr. i tab«, siger han.

Hovedforklaringen på forskellen mellem bedrifternes fortjeneste er ikke bedriftstypen, men gyllens N-indhold.

»Leverer man slap gylle til biogasanlægget, og får noget kraftigere afgasset gylle tilbage, får man en stor fortjeneste. Mens man får tab, hvis man leverer kraftig gylle til biogasanlægget, f.eks. minkgylle, og får noget tyndere tilbage«, siger Torkild Birkmose.

Det skyldes ikke, at man får mere kvælstof, for gyllen veksles kg N for kg N. Forklaringen er, at omkostninger til udbringelse og opbevaring falder væsentligt, når gyllen er mere koncentreret. Og omvendt.

Designergylle

Designergylle er sammensat og målrettet til landmandens behov.

På Videbæk Biogasanlæg omdannes gylle til fem produkter: afgasset gylle, to fiberfraktioner og to væskefraktioner (efter skruepresse og dekanter). Den afgassede gylle og de to væskefraktioner blandes til designergylle. I væskefraktionerne er både ammonium-andelen og NP-forholdet højere end i den afgassede gylle - og det vil vi gerne have, siger Torkild Birkmose.

»I forhold til ubehandlet gylle tjener man altså de 260 kr. ved at få afgasset gylle. Men man tjener 347 kr. pr. ha ved at få væskefraktioner fra skruepressen - og 353 kr. pr. ha ved at få designergylle.

Væskefraktionen flytter altså meget, mens målrettet designergylle kun giver lidt oveni. Den største gevinst er at slippe af med fiberfraktionen, så gyllen bliver tyndere og trænger hurtigere ned i jorden. Det giver både en bedre udnyttelse af kvælstof og lavere udbringningsomkostninger. Håndteringen betyder altså meget mere for økonomien, end hvordan næringsstofferne er sammensat. Designerdelen giver forbavsende lidt«, konkluderer han.

Faktaboks

De tjener på at bytte

  • Har gylle med lavere N-ind-hold end i afgasset gylle - eller et lavt ammoniumindhold.
  • Har afgrøder med højt kaliumbehov, da afgasset gylle indeholder meget kalium.
  • Koncentrationen af næringsstoffer betyder meget mere end sammensætning af dem. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.