Agri Nord indsamler drænvandsprøver

Resultat af vandprøver skal bruges i debatten om kvælstof og fosfor.

Landboforeningen Agri Nord opfordrer landmænd til at melde sig til ordning om indsamling af drænvandsprøver. Resultaterne skal bruges som politisk redskab i debatten om kvælstof og fosfor.

»Drænvandsprøver er vores bedste og i øvrigt eneste våben i kampen for at bevise, at udledningen fra landbrugsjord er lavere end de beregnede modeller viser.«

Sådan lyder det fra Agri Nords formand, Carl Chr. Pedersen. Han håber på, at endnu flere landmænd vil tilmelde sig programmet, der går ud på hen over vinteren at dokumentere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsjord i det nordjyske ved hjælp af drænvandprøver.

Det fungerer på den måde, at landmanden selv betaler for analysen af de tre prøver, der tages hen over vinteren. Agri Nord står for det øvrige arbejde med at udtage prøverne, få dem analyseret ved et uvildigt analyseinstitut og lave statistik over resultaterne,« fortæller Carl Chr. Pedersen.

Prisen for landmanden er 2.000 kr., og han får naturligvis sine egne resultater fra de tre prøver, der udtages samme sted ved et dræn med et stort opland. Det er ved at være sidste chance for at tilmelde sig for denne vinter, da Agri Nord tager de første prøver i starten af december.

Politisk våben

Det er fjerde år Agri Nord sætter drænvandprøverne i system på denne måde. Formanden håber at kunne bruge resultaterne, når der skal diskuteres fremtidige gødningsnormer med beslutningstagerne.

»Det er landbrugets bedste bevisførelse, og hvis det skal have værdi, er det vigtigt, at det ikke er landmanden selv der udtager prøverne og sender dem til analyse - det skal ske organiseret. Det er også en mulighed for den enkelte landmand til at sammenholde resultaterne af drænvandprøverne med de kommende retentionskort,« siger formanden.

Han håber, at de nordjyske landmænd er klar på at lade deres drænvand analysere.

»Hvis vi mod forventning skulle finde områder med forhøjede udledningstal, så er det jo noget man tager hånd om. Det er også en del af et bæredygtigt og fremtidssikret landbrug. Det kan være minivådområder eller andre tiltag som typisk kan etableres med tilskud,« siger Carl Chr. Pedersen

Emneord kvælstof, vandplaner, miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.