Billigt og rigeligt grovfoder giver høj indtjening

Hos Christina og Lars Nielsen sikrer høje udbytter i marken og stor grovfoderoptagelse en stabil mælkeproduktion med et lavt konsolideringsnulpunkt.

"At lave noget godt og billigt grovfoder er af største økonomiske betydning. Det er med grovfoderet, at indtjeningen på mælken begynder«.

Sådan lyder det fra Lars Nissen, og det er så at sige mantraet i hans og hustruen Christina Nissens bedrift med 1.085 årskøer og 754 hektar på det skarpe sydvestjyske sand mellem Grindsted og Hoven.

Billigt grovfoder opnås først og fremmest gennem høje udbytter, og her har ægteparret gennem årene fintunet en opskrift, der sikrer en lav fremstillingspris gennem stabilt høje udbytter på den vandede sandjord.

Derfor skal kvaliteten være god og udbyttet højt, så køerne kan æde både rigeligt og billigt grovfoder.

I gennemsnit opnås omkring 10.000 FEN/ha i græs inkl. dækafgrøder og omkring 12.000 FEN/ha i majsen. Fremstillingsprisen på græsset var i 2017 1,07 kr./FEN og i tørkeåret 2018 1,17 kr/FEN, mens den begge år lå på 0,86 kr./FEN i majsen.

I majsen vælges stay green-sorter, der sås tidligt - i år i påsken - og ikke høstes som de første i området.

Græs må godt være ’tungt’

Majsen dyrkes altovervejende pløjefrit med maskinstationen til det meste, og den enkle og rationelle markdrift har i de seneste par år kostet omkring 4.600 kr. pr. ha i maskinstationsomkostninger.

Omkostningen er marginalt højere i græsset og dækafgrøderne, hvor der køres med strukturblandinger og en fireslæt-strategi. Det giver en lidt tungere fordøjelighed, men det kan der ifølge Lars Nissens kompenseres for med lidt soja, og til gengæld er mængderne og strategien ved at lave to koslæt og to kvieslæt med til at holde omkostningerne ned.

Men hvordan fungerer det i staldene? Godt, er det korte svar.

Det lidt længere svar lyder sådan: Køerne optager i gennemsnit 16 kg tørstof i grovfoder pr. dag, svarende til 72-73 procent grovfoder i den samlede ration. Grovfoderandelen består af to tredjedele majsensilage med høj stivelsesandel og en tredjedel græsensilage med omkring 1,25 kg tørstof pr. FE.

Køerne har de seneste 12 måneder leveret 10.253 kg EKM/årsko, svarende til en leveringsprocent på 99. Generelt er sundheden særdeles god, hvilket også har med den høje andel grovfoder at gøre.

Faktaboks

  • Christina og Lars Nissen
  • Mælkeproduktion med 1.085 holstein-årskøer med 10.253 kg EKM/år
  • 754 ha markbrug
  • 15 ansatte

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.