Biogasanlæg skal begrænse udsivning af metangas

Brancheforeningen for Biogas vil gøre op med udslip af metangas hos biogasanlæg, efter en evaluering har vist, at der siver metangas ud fra anlæggene.

Energistyrelsen udgav i juni en rapport, udarbejdet af Dansk Gasteknisk Center, der viser, hvordan seks udvalgte biogasanlæg havde et udslip af metangas på op til otte procent.

Brancheforeningen iværksætter derfor en frivillig ordning for biogasproducenterne og er optimistisk i forhold til at begrænse udslip.

"Rapporten viser, at det er noget, vi skal have fokus på," siger Bruno Sander Nielsen, der er sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas.

Han forklarer at rapportens resultater er baseret på et pilotprojekt, der har undersøgt anlæggenes udslip.

Undersøgelserne er lavet på baggrund af tal fra sidste år, hvor Energistyrelsen påviste metangasudslip fra biogasanlæg.

"Nu kommer runde to, hvor vi spørger producenterne, om de vil være med til at begrænse udslippet af metangas. Når vi forhører os i medlemskredsen, om det er en god idé at gå med i en frivillig aftale, så siger de ja," siger Bruno Sander Nielsen.

Den frivillige ordning indebærer blandt andet et program for egenkontrol hos biogasproducenterne, hvor der rutinemæssigt tjekkes for udslip. Desuden skal der hvert andet eller tredje år foretages en ekstern måling.

Resultaterne skal sammen vise, hvilke kilder der forårsager udslip, og hvordan man kan begrænse det, forklarer Bruno Sander Nielsen.

Energistyrelsen har tillid til producenterne
I Energistyrelsen er de glade for, at branchen selv tager affære mod de utætte anlæg.

"Vi synes, at det er rigtig fint, de har et frivilligprogram, og vi har tiltro til, at mange vil melde sig ind," siger Bodil Harder, der er projektleder i Energistyrelsens Biogas Taskforce.

Energistyrelsen vil følge udviklingen over de næste par år for at se, om branchen formår at begrænse udslippet af metangas.

"Jeg er spændt på, hvad de næste målinger viser. Hvis der ikke sker noget, så må vi se, hvad der skal ske, men det er ikke noget, vi har taget stilling til endnu," siger Bodil Harder.

Producenter mister penge på udslip
Også på Christiansborg hilses tiltaget med den frivillige ordning velkommen.

"Biogasbranchen fortjener stor ros for den systematiske indsats for at minimere metanudslippet fra biogasanlæg, som de nu går i gang med. (…) Jeg har stor tiltro til, at en frivillig ordning i brancheregi er det, der skal til for at sikre dette. Jeg vil opfordre alle anlæg til at tilmelde sig ordningen," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

"Vi håber, at med det her kan vi vise, at vi kan være med til at få det ned på et lavt niveau. Det er også vigtigt at slå fast, at ingen tjener penge på at have udslip. Man mister penge, og derfor er vi på mærkerne," siger Bruno Sander Nielsen.

Kritik

Til Ingeniøren kritiserer Jørgen E. Olesen, forsker ved Aarhus Universitet, at biogasanlæggene ikke er blevet kontrolleret nøjere eller hurtigere, efter rapport, udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi, for et år siden fastslog, at der var et problem.

"Det virker da fuldstændig forrykt, at hverken branchen eller myndighederne tager det her mere alvorligt. Det skriger jo til himlen," siger Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.