Brosbøl nøler i sag om gyllealarmer

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil afvente Miljøstyrelsens vurdering, før hun vil tage stilling til regler om gyllealarmer. Den har foreløbig taget ni måneder.

»Hvis det her var en håndboldkamp, var der forlængst dømt nøl!«

Sådan lyder det fra Hans Kr. Skibby, Dansk Folkeparti.

Han er ikke tilfreds med et henholdende svar, han har fået fra miljøminister Kirsten Brosbøl om reglerne for gyllealarmer og muligheden for at give kommuner adgang til at dispensere fra kravet.

 

»Afventer vurdering«

I svaret til Hans Kr. Skibby skriver miljøministeren, at hun afventer en vurdering fra Miljøstyrelsen, før hun vil tage stilling til, om der er grundlag for at ændre reglerne.

Denne vurdering bad hun selv Miljøstyrelsen udarbejde om i forlængelse af en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer i april 2014.

Nu, ni måneder senere, er vurderingen endnu ikke færdig. Og den vil ifølge styrelsen selv »i bedste fald« blive det i foråret 2015.

Til den tid er der gået et års tid siden Landbrug & Fødevarer fremsendte sin henvendelse med en række eksempler på, hvor absurde reglerne virker i en række tilfælde, hvor en potentiel forurening f.eks. forudsætter, at gyllen løber opad.

Stiller nye spørgsmål

Det undrer derfor Hans Kr. Skibby, at miljøminister Kirsten Brosbøl tilsyneladende ikke selv stiller spørgsmålstegn ved den lange responstid.

»Jeg savner et mere konkret svar og en begrundelse for, at det har trukket så længe ud med den vurdering. Det giver ingen mening, at det skal tage så lang tid med en relativt ukompliceret vurdering,« mener Hans Kr. Skibby.

Han forstår heller ikke, hvad der får Miljøministeren til at mene, at Miljøstyrelsen vil være bedre til at foretage vurderingen af behovet for gyllealarmer end stedkendte medarbejdere i kommunerne.

»Jeg begriber ikke, at det skal tage mere end ni måneder at udarbejde en sådan vurdering,« siger Hans Kristian Skibby,

Han vil nu stille opfølgende spørgsmål til miljøminster Kirsten Brosbøl.

Også L&F rykker for svar

Også Landbrug & Fødevarer har i et brev til miljøminister Kirsten Brosbøl efterlyst svar og kritiseret, at ministeren ikke rykker på sagen.

»Vi skal endnu en gang opfordre til, at reglerne ændres så hurtigt som muligt. Det bør som minimum sikres, at kommunerne kan dispensere fra reglen om gyllealarmer,« skriver viceformand Lars Hvidtfeldt bl.a. til miljøministeren.

Sag fra Horsens

Landbrug & Fødevarer har kendskab til adskillige sager, hvor landmænd har måttet sætte gyllealarmer op, selvom der ingen risiko er for, at et gylleudslip vil nå vandmiljøet.

Hans Kr. Skibby selv har rejst emnet i Folketinget på baggrund af en sag fra Horsens Kommune, som er omtalt i LandbrugsAvisen 9. januar.

Her efterlyser både byråd og forvaltning kommunal adgang til at dispensere, bl.a. i den konkrete sag, hvor kravet om gyllealarmer virker ulogisk, fordi gyllebeholderne ligger lavere i terræn end nærliggende søer og vandløb.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.