Brug af sygebokse gør halte køer hurtigere raske
Opstaldning i sygeboks er til gavn for halte køer. Det viser en undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Seges.

Halthed blandt malkekøer er et omfattende problem i malkekvægsbesætninger verden over og er forbundet med forringet dyrevelfærd. Halte køer kan have sværere ved at konkurrere med de øvrige køer i besætningen om adgang til fx foder, vand og gode liggepladser.

Det skriver Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

”Derfor er det også nærliggende at forvente, at halte køer kan have gavn af at blive opstaldet i en sygeboks, hvor der typisk er et blødere underlag, færre køer og mindre konkurrence om ressourcer”, fortæller seniorforsker Peter Thomsen, Aarhus Universitet.

Derfor satte forskerne sig for i samarbejde med Seges at undersøge effekten af at sætte halte køer i sygebokse.

I projektet blev det undersøgt, om halte malkekøer, der blev opstaldet i sygebokse med dybstrøelse, kom sig hurtigere sammenlignet med malkekøer, som blev gående sammen med de øvrige køer i den ”almindelige” stald.

Fem besætninger med i undersøgelsen   

Der indgik i alt 168 halte malkekøer fra fem forskellige besætninger i forsøget.

Hver besætning blev besøgt én gang ugentligt og halte køer (med halthedscore 3 eller 4 på en skala fra 1 til 5) blev undersøgt i en klovbeskæringsboks, klovbeskåret efter behov og tilfældigt fordelt ud på én af følgende to behandlinger:

Behandlingsgruppe: opstaldning i sygeboks eller Kontrolgruppe: standard opstaldning med besætningens øvrige malkende køer.

Ugentlige halthedsscoringer. Der blev ugentligt foretaget en halthedsscoring af køerne indtil de ikke længere var halte eller indtil de havde været i forsøget i tre uger. På basis af disse halthedsscoringer blev køerne inddelt i følgende grupper for at beskrive udviklingen i halthed over tid:

  • køer, som blev haltfri
  • køer, som kom til at gå bedre, uden at blive haltfri
  • køer med uændret halthed
  • køer, med forværret halthed
  • Klar positiv effekt af at bruge sygeboks

Overordnet set viste resultaterne en signifikant forskel mellem de to grupper, idet der blev fundet en klar forbedring hos de halte køer, der var opstaldet i sygebokse, sammenlignet med kontrolkøerne, som var opstaldet sammen med besætningens øvrige køer.

Af de køer, som havde fået halthedsscore 4 ved forsøgets begyndelse, var der blandt kontrolkøerne hele 73 procent, som stadig havde en halthedsscore 4 tre uger senere. Det tilsvarende tal for køerne i sygeboksene var kun 40 procent.

46 procent af køerne i sygeboksene havde oplevet en forbedring af deres halthedsscore - mod kun 16 procent i kontrolgruppen. Endelig blev 14 procent af køerne i sygeboksene og 11 procent af kontrolkøerne haltfri i løbet af forsøgsperioden.

”Vores resultater viser klart, at hvis man tilgodeser de halte køer med sygebokse med et blødt underlag, så er der positive effekter at hente på køernes helbredelse.

Typisk sætter landmænd kun de mest halte køer i sygebokse, men vores resultater indikerer, at også de knapt så dårligt gående køer kan have gavn af at komme i sygeboks”, siger Peter Thomsen.

Han understreger samtidig, at denne type forskning kun kan gennemføres med stor hjælp fra velvillige landmænd, som er med til at frembringe spændende forskningsresultater.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.