Brug regnvandet i besætningen
Brug regnvandet, som normalt er en irritation, når det ligger i søer, til at vaske arbejdstøjet.

Kvægbedrifter bruger store mængder vand hver dag, og indsamling af regnvand kan være med til at gøre vandregningen mindre, skriver Farmers Weekly.

Der er mange forskellige måde at indsamle regnvand på, som både kan mindske regnens påvirkning på bedriftens arealer, reducere mængden af regnvand, som kommer i gylle med op til 30 procent og gøre vandregningen mindre.

Nogle systemer er hjemmelavede og andre købt helt færdige. Nogle bruger tyngdekraften til at indsamle vandet, mens andre systemer har filtre og pumper.

Niel Rowe, konsulent, giver her nogle råd til regnvandsopsamling.

Hvor meget kan man spare på vandregning?

Det er et større regnestykke og finde ud af præcis, hvor meget man kan spare på vandregningen.

Hos vandværket betaler man allerede for, at vandet fra vandværket bliver pumpet rundt i rør, så der altid er vand i hanen og med et godt tryk. Derfor skal det også regnes med i ens budget, hvis man skal bruge pumper til sit regnvandsanlæg.

Hvor meget, man kan spare på vandregningen, afhænger af

 • Hvor meget det regner – jo mere regn, jo mere ”gratis” vand
 • Type af tag og tagrender – hvis ikke de kan håndtere regnmængden, går vandet til spilde.
 • Hvor nemt det er at installere regnvandssystemet
 • Eksisterende vandrør – om de skal repareres og fornyes
 • Hvor meget vand der bruges og hvor

Hvor meget regnvand får man?

Man kan udregne hvor meget regnvand, man kan skaffe, ud fra denne formel

 • Antal liter regnvand man kan indsamle = arealet af taget (m2) x nedfaldkoefficient x filtreringseffektivitet x årlig nedbørsmængde (mm)

Nedfaldkoefficient

Nedfaldkoefficienten er et estimat på, hvor meget vand, som faktisk kommer fra taget og ned i regnvandstanken.

Det afhænger bl.a. af om opsamlingen af vand er tilstrækkelig, så intet vand løber over og går til spilde. En koefficient på 0 betyder at man ikke får samlet noget vand op, mens en koefficient på 1 betyder at alt vandet fra taget samles op.

Et saddeltag har en nedfald-koefficient på cirka 0,85, et fladt tag med en glat overflade har en nedfaldskoefficient på 0,55 og et fladt tag med en ru overflade har en nedfaldskoefficient på 0,45.

Filtreringseffektivitet

Ofte vil regnvandsfiltre smide den første mængde vand ud, for at undgå, at en masse affald og skidt fra taget kommer med ned i tanken.

Man kan ofte få filtreringseffektiviteten fra procenten, men hvis man ikke kan få det, kan man regne med en effektivitet på 0,8 (svarende til 80 procent).

Hvilket system skal man vælge?

Regnvandsopsamling kan koste alt fra nogle få tusind kroner til flere hundredetusind kroner. Især har hvor meget opbevaringsplads der skal bruges, om tanken er over eller under jorden og filtre samt pumper har betydning for prisen.

Opbevaringstank over jorden

En opbvaringstank til over jorden kan f.eks. være en gammel mælketank eller anden stor tank som kan bruges til opbevaring af vand.

Fordele

 • Nem at inspicere
 • Nem at reparere og vedligeholde
 • Nemt at øge kapaciteten og/eller få flere
 • Billig at installere

Ulempe

 • Risiko for frost
 • Optager plads på bedriften
 • Mere overfølsom for alger og dårlig vandkvalitet
 • Skal være en tank som er lavet til at stå over jorden

Opbevaringstank under jorden

Fordele

 • Mindre risiko for alger, da der ikke er lys
 • Beskytter tanken for vejret
 •  Holder vandtemperaturen stabil og kølig
 • Optager ikke plads

Ulemper

 • Dyrt at udgrave og installere tanken
 • Sværere at vedligeholde

Indirekte pumpesystem

Ved det indirekte pumpesystem er regnvandet er i en tank og bliver pumpet til en anden tank, hvor vandet efterfølgende ved hjælp af tyngdekraften kommer ud i rørene.

Fordele

 • Hvis pumpen ikke virker, vil der stadig være vand i en periode fra nummer to tank
 • Billigt
 • Energi-effektivt
 • Nem i brug

Ulemper

 • Vandtrykket er ofte lavt

Direkte pumpesystem

Direkte pumpesystemer holder regnvandet under et konstant tryk. Regnvandet bliver opsamlet i en tank og pumpet derud hvor der er brug for det.

Fordele

 • Har et højt tryk
 • Der er ikke brug for en ekstra tank

Ulemper

 • Hvis pumpen går i stykker, er der intet vand

Ingen pumpe

Vandet opsamles fra taget, filtreres og kommer i en tank udelukkende ved tyngdekraften. Den videre færd, ud hvor vandet skal bruges, er også ved tyngdekraften.

Fordele

 • Ingen pumpe eller elektricitet

Ulemper

 • Lavt vandtryk
 • Trykpumpe kan være nødvendig.

Filtre

Filtre er vigtige, da vandet nemt kan være forurenet med sygdomme. Et mekanisk filter kan fjerne store objekter, f.eks. blade og afskalninger fra taget.

Udover et mekanisk filter, som er absolut minimum, bør man også have et UV-filter hvis vandet skal bruges til drikkevand eller vask af malkemaskiner.

Derudover er det bedste at undgå at vandet bliver taget fra tankens nederste 60 cm og øverste 30 cm, da det er her de fleste toksiner vil være.

Man kan også teste vandet for toksiner fra E. coli, for at sikre dette ikke er tilstede.

Lov og regler

Miljøstyrelsen har lavet en informationside om opsamling af regnvand til brug. 

Overordnet set, så skal man søge tilladelse ved Fødevarestyrelsen, hvis man vil være helt sikker, da der arbejds med fødevare og bedriften er en virksomhed. Derudover råder de til man ikke bruger regnvand til drikkevand og rengøring af maskiner mv. som kommer i kontakt med fødevare.

Derimod kan man bruge det til vask af tøj, vask af maskiner og skyl i toiletter. Med de rigtige filtre og foranstaltninger kan det ske, at kvaliteten er tilstrækkelig godt til, at man kan bruge vandet til rengøring af malkemaskiner og sågar drikkevand. 

Man skal altid være opmærksom på, om ens tag indeholde materiale, som gør det uegnet til at opsamle regnvand. Det er f.eks. tage med tagpap, græs-, mos- og stråtage, kobbertage og -tagrender, asbestholdige tage, tage med store mængder af fugleekstrementer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.