Californiens mælkeproducenter har fjernet metan svarende til 460.000 biler
Californiens mælkeproducenter er snart halvvejs med at nå et mål om at reducere metanudslippet med 40 procent fra 2013 til 2030.

Mælkeproducenter i Californien arbejder på at sænke metanudslippet - uden at gå ned på besætningsstørrelsen.

I september sidste år bevilligede Califoriens fødevare- og landbrugsministerium således næsten 700 mio. danske kroner (102 mio. dollars) til 96 forskellige projekter, som skal reducere metanudslippet fra malkekvæg, skriver netavisen AgriLand.

Målet med projekterne er at nedsætte udledningen af drivhusgasser med 789.536 tons pr. år.

Grønenergi

Når gødning nedbrydes, dannes metan. Derfor har såkaldt metanisering et stort potentiale. Ved metanisering bruger man metan til at producere elektricitet eller biogas - og resulatet er ifølge ministeriet "ren og vevarende energi", og et skridt mod en energisikker økonomi.

Metan, der som bekendt både kommer fra køernes bøvser og gødningen, er en potent drivhusgas, som fanger 25 gange mere varme i atmosfæren end CO2 set over en 100-års periode. Dette øger den globale opvarming. 

Reduktion af udledning - svarer til at fjerne 460.000 biler

Siden 2015 har 213 landmænd i Californien deltaget i og bidraget til at reducere metanudslippet gennem projekterne. 

Indtil videre har man estimeret, at 2,2 milioner tons drivhusgasser er reduceret hvert år gennem projekterne. Det svarer til at fjerne mere end 460.000 biler fra vejene.

I Californien har man et mål om, at mælkekvægs- og husdyrssektoren skal reducere metanudslippet med 40 procent fra 2013 til 2030. 

"Gennem disse samarbejder leder vi verden mod et mere bæredygtigt landbrug", siger Charles Ahelm, ordstyre for Dairy Cares.

"Ved aggresstivt at reducere metanudslippet og gøre mere ved brug af mindre vand, færre fossile brændstoffer og mindre energi, bliver vi ved med at møde udfordringerne og sikre bæredygtige og nærende mælkeprodukter, som forbrugeren vil have", siger Charles Ahelm. 

Landmandens synspunkt 

Gerben Leyendekker, mælkeproducent fra Californien, støtter bygning og brug af maskiner, der kan metanisere. 

"Vi er i min familie glade for, at vi med vores køers gødning, kan hjælpe vores landsby med at bevare den rene luft ved at lave brændstof til transportmidler", siger han. 

Den biogas, der bliver produceret fra Gerben Leyendekkers besætning, bliver efterfølgende ført sammen med biogas fra 11 nabobesætninger. På den måde har de en negativ CO2-udledning og producerer vedvarende brændstof. 

Brændstoffet brænder meget rent og bliver brugt til store maskiner. Her erstatter det diesel, og dermed nedsætter det udledningen af NOx, som danner smog. 

Ud fra estimater lavet af Dairy Cares, vil metaniserings-projekterne reducere NOx-udledningen med mere end 1.110 tons hvert år. Man regner med, at dette tal stiger signifikant i løbet af de næste år i takt med at flere begynder på metanisering. 

Ændret håndtering af gødning

Deltagerne i projekterne forsøger også at nedsætte metanudslippet gennem ændret gødningsmanagement. Her forsøger man sig med at tørre gødningen, gødningsseparation og kompostlader. 

Det er tiltag, som alle reducerer metanudslippet fra besætningerne. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.