Celletal er penge værd – og det koster lidt i sommerperioden!

Flere mælkeproducenter oplever stigende celletal om sommeren. Man kan gøre en del for at mindske udfordringerne, påpeger rådgiver.

Af Erik Andersen, direktør og chefrådgiver for kvæg hos ØkologiRådgivning Danmark

I økologiske besætninger som jo afgræsser, ser vi ind imellem besætninger, som får et forhøjet celletal i en længere eller kortere periode. En kort periode kan ofte findes i et klinisk udbrud hos enkeltkøer, mens en længerevarende stigning udfordrer mere.

Desværre er handlingerne omkring den længerevarende stigning ofte for langsomme og det resulterer i fradrag i mælkeprisen samt tabt mælkeydelse.

Det generelle celletal på landsplan er faldende, og de sidste tre måneder har kun cirka 35 procent af besætningerne et celletal, som er over 200.000 og heraf cirke otte-ni procent som ligger over 300.000. Det vil sige, at cirka totredjedele af de danske besætninger får fuldt kvalitetstillæg for et lavt celletal, flot!

tabt indtægt i sommerperioden

Sommerperioden er den periode af året, som giver de største udfordringer. Det ses i YKTR statistikken. I sommerperioden stiger celletallet hos de økologiske besætninger med 40-50.000 i forhold til vinterperioden. Det vil sige, at det både koster lidt ydelse og på mælkeprisen.
En økologisk gennemsnitsbesætning leverer cirka 900.000 kg mælk i sommerperioden og en beregning med tab af ydelse, manglende tillæg og ekstra arbejde, giver det et tab for en gennemsnitlig økologisk besætning i sommerperioden på 35-40.000 kr. Det skal så tages med i betragtning, at det jo ikke er halvdelen af besætningerne, der taber det, men tabet sker på godt en tredjedel af besætningerne. Det vil sige dem, som har udfordringer med celletal i sommerperioden, ligger højere end de 230-240.000 som statistikken viser på gns. og derfor er deres tab selvfølgelig større.

gode drivveje

Sommeren er en varierende tid og ikke alt kan styres for planlagt. Vind og vejr er ingen herre over, men det er vigtig, at man har lavet de bedste forudsætninger for at imødegå vejrligets skiften. En drivvej der kan bære køerne og ikke står under vand i perioder en vigtig forudsætning. Det sikrer klovene og dyr, der gerne vil gå efter græsset.

det handler om management

Styr kvaliteten i afgræsningsgræsset så godt som muligt og tilpas rationen på stald for resten på protein og energi. Der skal være balance mellem stivelse og cellevægge. Undgå varme i staldfoderet - accepter det IKKE! Sørg for masser af frisk luft over køerne. Specielt når de står til malkning. Masser af rent frisk vand skal være en selvfølge også i MARKEN.

Glem ikke goldkøerne, de skal have energi nok. 

Gå disse forhold igennem som en del af det management der er forskellig fra vinter til sommer for den økologisk malkeko.

Et regneeksempel

Mælk minus foder, kr./kg mælk1,9ReferenceMælkemængdeYdelsesændringMerindtægt
Råvarepris, kr./kg mælk3,45 900.000 kg-7.200 kg 
Celletal (1.000)240200   
Tillæg, kr.0,04162.10037.260 kr. -24.840 kr.
Ydelsesændring 0 -13.680 kr.-13.680 kr.
Tidsbesparelse, 5 % af merindtægt 0  -1.926 kr.
I alt, kr.    -40.446 kr.
Kr. pr. kg mælk    -0,04

Ydelsesændringen beregnes på baggrund af denne figur fra Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.