Chefkonsulent: Sådan kalibrerer du fuldfoderblanderen - det betaler sig
Vejer og blander din fuldfoderblander korrekt? Fejl i fodersammensætning og forarbejdning kan være dyrt og have stor betydning på køernes sundhed og mælkeproduktion. Det er vigtigt, at fuldfodervognen er i tip top stand – og løbende efterses.

Af Camilla Louise Bak, chefkonsulent, Syddansk Kvæg

Foderomkostninger udgør den absolut største andel af de totale omkostninger på bedriften. Ofte er der dog meget lidt kontrol af om køerne faktisk får tildelt den ration som foreskrevet i foderplanen.

Det er derfor vigtigt at tjekke systematisk op på fodringen og at være kritisk overfor de potentielle usikkerheder og fejlkilder, der kan tilløbe fodringen fra stak til foderbord.

Det kan fx være tørstofindhold, næringsstofindhold og energiniveau i de enkelte fodermidler, afblanding af fodermidler, flowet i fuldfodervognen og ikke mindst nøjagtigheden på fuldfodervognens vægt.

Kontrol af vægt

Udover selve opblandingen er det vigtigt, at afvejningen af fodermidlerne er korrekt, for at sikre at køerne tildeles den beregnede foderration – ens hver dag.

Vejesystemet på foderblanderen er af afgørende betydning for at få den præcise indvejning af fodermidler i henhold til blanderecepten. Derfor er det vigtigt, at der løbende udføres kontrol af vejesystemet.

Dette kan udføres ved at veje lodder med en kendt vægt, som f.eks. en palle + sækkevarer.

Hvis kontrollen giver et afvigende resultat kræver det en kalibrering af vejesystemet.

Gode råd til kalibrering

Ved en kalibrering af fuldfodervognen er det vigtigt, at dette ikke foregår i blæsevejr og helst indendørs, da vindpåvirkning har en indflydelse på kalibrering af vægten.

USA fodrer malkekøer med 16 pct. råprotein - uden det koster ydelseKvæg Fredag 6. juli 2018 · 10:09

Desuden anbefales det, at kalibreringen foretages af flere omgange. Hvis der gentagne gange er en afvigelse på mere end de 5 procent bør der fejlfindes på selve fuldfoderblanderen og/eller de elektriske dele, hvilket ofte kræver en servicemontør.

Der bør desuden laves en grundlæggende kalibrering for hver 500 kgs interval for at sikre en kontinuerlig kalibrering over hele vejeområdet. Vejesystemet kan være korrekt kaliberet i ét område, men være unøjagtig i et andet vægtområde. Der bør derfor udarbejdes en vejefunktion der dækker over hele fuldfoderblanderens vægtområde.

Det anbefales, at der ud over den grundlæggende kalibrering laves en kalibrering af vejecellerne på foderblanderen minimum én gang årligt og at der ud over dette jævnligt laves kontrolvejninger.

Selvom fuldfoderblanderen vejer korrekt, kan en dårlig læssenøjagtighed give store afvigelser i foderblandingens sammensætning.

Det er især en god ide løbende at kontrollere læssenøjagtigheden, hvis der er flere medarbejdere der blander foder.

Brug fuldfoderblanderens læssecomputer til at tjekke op på læsseafvigelser og til at motivere medarbejderne til at optimere læssenøjagtigheden. Læsseafvigelser kan desuden minimeres ved at lave et ugentligt præmix af råvarer.

Følg op på din fodring – og få mest ud af dine køer

Store udsving i næringsstofindholdet er stressende for køerne, og målet er derfor at ramme en så ensartet fodring som muligt hver dag hele året rundt.

Udtag jævnligt KMP-fuldfoderprøver til analyse. I en KMP-fuldfoderanalyse får du analyseret næringsstofindholdet og vurderet blandingskvaliteten på den aktuelle fodring. Dette giver større sikkerhed for udredning af den praktiske fodring og følger op på at foderblandingen er den samme som beregnet teoretisk i foderplanen.

KMP-fuldfoder er derfor et rigtig godt værktøj til at ramme en stabil fodring med det optimale næringsstofindhold. Det sætter ligeledes fokus på køernes mulighed for sortering af foderet på foderbordet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.