Dan J: Flere penge til dyr på græs

Fødevareminister Dan Jørgensen gør det nu nemmere for landmænd at sende deres køer, får og heste ud at pleje sårbare naturarealer.

Der bliver mindre papirarbejde for den enkelte landmand, som samtidigt får nemmere ved at søge tilskud. Ministeren øger også tilskuddet til græsning af naturarealer. 

”Nu bliver det nemmere for de landmænd, der hvert år slår stalddøren op for at sætte deres dyr på græs i de mest sårbare naturområder. Vi dropper bureaukratiske regler, skaber større fleksibilitet for den enkelte landmand, og så hæver og målretter vi støtten, så vi får mest natur for pengene. Et godt eksempel på at bæredygtigt landbrug, natur og dyrevelfærd kan gå hånd i hånd,” siger Dan Jørgensen.

Græssende dyr i naturen er både til gavn for dyrevelfærden og naturkvaliteten på markerne. Truede arter af planter og dyr, som fx orkidéer og sommerfugle, der lever på enge, overdrev og heder, kan kun opretholde levedygtige bestande, hvis arealerne løbende plejes igennem fx græsning. Ændringerne følger bl.a. op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om naturpleje.

”Jeg er glad og stolt over, at vi skaber bedre natur ved at få dyr ud på de vigtige naturarealer. De græssende dyr er med til at bevare og udbrede sjældne planter i det åbne land, på engen og overdrev. Og der er ingen tvivl om, at vi også får nogle gladere køer, når de kommer ud i det fri,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

I 2015 bliver der afsat 283 mio. kr. til at skabe bedre natur via ”plejegræsordningen” og Natura 2000 projektordninger til rydning og hegning. Midlerne kommer fra Landdistriktsprogrammet. Tilskuddet øges med 600 kr. pr. ha for afgræsning på arealer, hvor der ikke søges Grundbetaling (landbrugsstøtte under søjle 1).

Sådan bliver det nemmere at være landmand
Landmanden skal fremover ikke lave en gødningskvoteberegning til brug for kontrol af tilskud, fordi det nu udelukkende kontrolleres ved en fysisk kontrol på selve marken.

Det bliver nemmere at købe, sælge og forpagte jord, hvor landmanden modtager støtte til naturpleje. Det sker, fordi landmanden fra 2015 med de nye og mere fleksible regler ikke længere vil være fastlåst i et 5-årig aftale om støtte.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.