Danish Crowns regnskab: Sådan bliver efterbetalingen

Efterbetalingen falder i forhold til sidste år, efter hvad ledelsen kalder "et udfordrende år".

Danish Crowns efterbetaling bliver lavere end sidste år.

Det fremgår af det netop udsendte regnskab, som koncernen har offentliggjort.

Bestyrelsen indstiller en samlet restbetaling på knap 1,3 mia. kr. til ejerne. Det svarer til 100 øre pr. kilo gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 80 øre og 130 øre pr. kilo.

For svineandelshaverne er det 5 øre mindre end sidste år, hvor restbetalingen endte på 105 øre per kg. og dermed væsentlig over tidligere år, hvor niveauet har ligget på 80-90 øre/kg. Alligevel endte slagteriet med at få kritik fra nogle sider for at have "holdt for meget tilbage" i 2014/15 i stedet for at lægge pengene på den løbende, meget lave notering.

I en pressemeddelelse kalder den nytiltrådte slagteriboss Jais Valeur året for "udfordrende".

nye konti får endnu et bidrag

Samtidig indsættes i alt 102 mio. kr. på ejernes personlige andelshaverkonti. For svine- og so-andelshaverne er det 7,5 øre pr. kilo, mens kreaturandelshaverne får 15 øre pr. kilo. 

De nye PA-konti blev oprettet sidste år for at øge synligheden af ejernes investering i deres selskab. Da blev der indsat 8 øre per kg for svineproducenterne og 17 for kreaturandelshaverne. Pengene udbetales først den dag, en producent stopper som andelshaver og de udbetales over en årrække - med den forudsætning, at der samtidig indbetales nye penge fra de eksisterende andelshavere.

Omsætning svagt stigende

Den samlede omsætning for koncernen kom for første gang over 60 mia. kr., blandt andet på grund af opkøb i Sverige og de generelt stigende priser.

Derudover glimrer nøgletallet balancesummen, som Danish Crown har reduceret med 1,5 mia. kr. til nu 25,3 mia. kr. Det betyder, at færre penge er bundet i virksomheden.

"Et stærkt positivt cash flow – herunder en væsentlig reduktion af lagrene – medvirker til at nedbringe balancen og derved skabe et robust finansielt fundament for den videre udvikling i koncernen," bemærker selskabet i pressemeddelelsen.

Reduktionen betyder, at Danish Crown - trods et mindre fald i egenkapitalen fra 7,2 mia. kr. til 6,9 mia. kr., nu har en stigende soliditet; altså andelen af egenkapital i den samlede balance. Faldet i egenkapitalen er formentlig sket, idet der er blevet 415 færre andelshavere i virksomheden i årets løb, til nu 7.605.

I modsætning til antallet af leverandører faldt leverancerne med de forventede 3,5 procent. Det betyder, at 1.283 mio. kg. blev behandlet på koncernens anlæg mod 1.330 året før. Hvordan fordelingen er sket på svin- og kreaturer melder Danish Crown dog ikke i sine nøgletal. Her skal man have fat i det samlede regnskab, der først offentliggøres i næste uge.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.