Dansk fidus sendt nordpå: Nu skal Norges øko-køer også afgræsse vinterrug
En dansk rug-fidus vækker interesse i Norge.

Vinterrug til afgræsning har vakt opmærksomhed blandt norske økologer. Kvægrådgiver Hans Lund fra ØkologiRådgivning Danmark, har været i Norge for at give gode råd og danske erfaringer videre, fortæller ØkologiRådgivning Danmark i en pressemeddelelse.
 
Det er de senere år nemlig blevet almindelig praksis blandt økologiske mælkeproducenter at så vinterrug om foråret til afgræsning. Det aflaster kløverrige sædskifter og bidrager med velsmagende foder.
 
Konceptet er udviklet i ØkologiRådgivning Danmark (tidligere Jysk Økologi), og i januar var kvægrådgiver Hans Lund inviteret til Norge for at dele ud af de danske erfaringer og give gode råd om dyrkningen til norske økologiske mælkeproducenter.
 
"I Norge har man ikke de samme store problemer med kløvertræthed, som vi har herhjemme, men de kan sagtens bruge ideen alligevel," siger Hans Lund efter konferencen.
 
Det er rugens evne til hurtig etablering og kraftig vækst, der gør den interessant for de norske mælkeproducenter, og de første er da også i gang med at gøre sig erfaringer med dyrkning og anvendelse af rug som grønfoder. Men som med alt andet nyt skal man lige lære metoden at kende, for at få succes.
 
"Jeg mødte to landmænd, der har afprøvet konceptet. Den ene var ganske tilfreds, den anden havde ikke haft samme held med dyrkningen," fortæller Hans Lund.

Tjek spireevne før såning

Selv om metoden er udbredt herhjemme, er der stadig for mange dårligt etablerede marker. Hans Lunds vigtigste råd er da også at sørge for vital udsæd.
 
"Det er helt afgørende for succes, at plantetallet er højt nok. Derfor skal man kræve en frisk spireprocent af leverandøren. Rug mister hurtigt spireevne, og forhandlernes garanti fra efteråret gælder ikke et halvt år senere," understreger Hans Lund.
 
Man skal sigte efter et plantetal på 200 pr. kvadratmeter. Er spireevnen i orden, svarer det ca. til 100 kg pr. hektar. 
 
"Her skal man ikke spare. 60-70 kg pr. hektar er for lidt, tilføjer han.
 
Rugen sås i 2-4 cm’s dybde i marts-april, når jorden er bekvem at arbejde med. Rug er følsom for kulde og våd jord og ligner på dette punkt vårbyg. Den skal derfor sås på ca. samme tidspunkt, som man ville så vårbyg. Etableres udlæg af italiensk rajgræs i rugen, må sådybden ikke overstige 2-3 cm.
 
Allerede midt i maj er rugen klar til afgræsning. Den kan afgræsses, når den har 6-8 sideskud, dvs. en højde på 10-15 cm. Rug skal afgræsses med højst fem dages mellemrum og jævnligt afpudses. På den måde forebygger man svampeangreb og holder ædelysten intakt.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.